r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Particuliere financiering van energie-efficiëntie (PF4EE)

Met dank overgenomen van EU monitor.

Particuliere financiering van energie-efficiëntie (PF4EE) helpt private partijen met het verkrijgen van leningen voor energiezuinige initiatieven. Daarnaast staat het het ook garant voor investeringen, om zo milieuvriendelijk investeren te stimuleren. Dit programma maakt onderdeel uit van het LIFE-programma van de Europese Unie. Het LIFE-programma heeft als doel om de natuur te behouden en klimaatverandering tegen te gaan.

Centraal staan twee doelen.

  • het vergroten van de beschikbaarheid van leningen voor energiezuinige initiatieven
  • het helpen creëren van een apart marktsegment voor energiezuinige leningen

Het PF4EE-programma is een nauwe samenwerking tussen de Europese Commissie en de Europese Investeringsbank (EIB).

1.

Meer informatie

Terug naar boven