r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Faciliteit voor de financiering van natuurlijk kapitaal (NCFF)

De Faciliteit voor de financiering van natuurlijk kapitaal (NCFF) is een financieel instrument dat onderdeel uitmaakt van het Europese LIFE-programma. Dit LIFE-programma heeft als doel om een beter milieubeleid te ontwikkelen, en het NCFF is hier een belangrijk onderdeel van. Het NCFF co-financiert namelijk projecten die natuurbehoud als doel hebben. De Commissie hoopt met NCFF klimaatverandering een halt toe te roepen en biodiversiteit te waarborgen.

1.

In vogelvlucht

De NCFF heeft als doel het milieu te beschermen en dan vooral de biodiversiteit. Het heeft vier thema's waar het zich voornamelijk op focust.

  • Groene infrastructuur, bijvoorbeeld projecten die groene daken bouwen, regenwaterrecycling als doel hebben of het voorkomen van erosie centraal stellen
  • Projecten die zich inzetten om natuurgebieden te beschermen en te onderhouden
  • Compensatieprojecten, wat inhoudt dat bedrijven verplicht een stuk natuur moeten aanleggen om de door henzelf aangerichte milieuschade te compenseren. NCFF mag dergelijke projecten alleen vergroten en niet de kosten verlichten
  • Projecten die biodiversiteit garanderen, bijvoorbeeld in de landbouw, bosbouw of ecotoerisme

Zowel publieke als private bedrijven kunnen gebruik maken van de NCFF. Ook de financiële wereld kan betrokken worden bij het project, maar dan bij het financieren. Wel moeten alle partijen kunnen aantonen dat ze het project met hun bijdrage versterken. Voor projecten die gebruik willen maken van de financiering gelden weer vier criteria.

  • Het project moet ecosystemen behouden of herstellen
  • Financiële voordelen aantonen, en dan vooral winstvatbaar zijn
  • Voldoen aan de eisen van het LIFE-programma
  • Voldoen aan de algemene eisen van de EIB

De NCFF had 100 tot 125 miljoen euro ter beschikking voor de periode 2014-2017. De Commissie draagt 10 miljoen euro bij voor co-financiering en garandeert 50 miljoen euro aan investeringen. De Europese Investeringsbank (EIB) schrijft de leningen en bijdragen vervolgens uit. Het NCFF kan ook als tussenpersoon handelen of projecten ondersteunen door externe adviseurs erbij te betrekken.

2.

Subsidie aanvragen

Projecten die denken in aanmerking te komen voor de NCFF kunnen zich op ieder moment tot eind 2021 melden bij de Europese Investeringsbank met het projectplan waarvoor de co-financiering wordt aangevraagd. De EIB legt het plan aan de Commissie voor, die het zal beoordelen op verschillende criteria. Er wordt onder andere gekeken naar het business model, de bijdrage aan het milieu, het creëren van werk en de capaciteiten van de kandidaat. Als het project aan alle criteria voldoet, dan zal de EIB samen met de projectinitiator aan de slag gaan om het project te ontwikkelen.

3.

Meer informatie

Terug naar boven