r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Standaard-Eurobarometer voorjaar 2015: de burgers vinden immigratie de grootste uitdaging voor de EU

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op vrijdag 31 juli 2015.

Het aantal Europeanen met een positief beeld van de Europese Unie is gegroeid en het vertrouwen in de EU is sinds november jongstleden gestegen. Ook zien de burgers immigratie momenteel als de belangrijkste uitdaging voor de EU. Dit zijn enkele van de vandaag gepubliceerde resultaten van de meest recente standaard-Eurobarometerenquête, die is tussen 16 en 27 mei 2015 in 34 landen en gebieden[1] is uitgevoerd.

Immigratie wordt gezien als de belangrijkste uitdaging voor de EU.

De burgers van de EU maken zich momenteel de meeste zorgen over immigratie. Met 38 % (+14 procentpunten) scoort immigratie veel hoger dan de economie (27 %, -6 procentpunten), de werkloosheid (24 %, -5 procentpunten) en de overheidsfinanciën van de lidstaten (23 %, -2 procentpunten). Het is het vaakst genoemde punt van zorg in twintig lidstaten met uitschieters in Malta (65 %) en Duitsland (55 %). Sinds november 2014 is ook de angst voor terrorisme in de EU aanzienlijk toegenomen (17 %, + 6 procentpunten) (zie bijlage 1).

Steun voor de politieke prioriteiten van de Europese Commissie

Net als in de vorige enquête van november 2014 ondersteunen de burgers de prioriteiten van de Europese Commissie onder voorzitter Juncker ten volle (zie bijlage 2).

  • Wat investeringen in de EU betreft, is 59 % van de Europeanen het ermee eens dat overheidsmiddelen moeten worden ingezet om investeringen door de particuliere sector in de EU te stimuleren.
  • Op het gebied van energie is 72 % van de Europeanen voorstander van een gemeenschappelijk energiebeleid voor de EU-lidstaten.
  • De meeste Europeanen beschouwen de interne markt (het vrije verkeer van personen, goederen en diensten binnen de EU) als de meest positieve verwezenlijking van de EU (57 %). Vrede tussen de lidstaten (55 %) wordt bijna even hoog gewaardeerd.
  • Wat de migratie betreft, zegt 73 % van de Europeanen voorstander te zijn van een gemeenschappelijk Europees migratiebeleid. De meeste Europeanen (51 %) zijn positief over de migratie van personen uit andere EU-lidstaten. 56 % is echter negatief over de immigratie van personen van buiten de EU.

Tot slot blijven de burgers optimistisch over de toekomst van de EU. 58 % (+2 procentpunten) van de Europeanen zegt optimistisch te zijn, terwijl 36 % (-1 procentpunt) pessimistisch is.

Het imago van de EU blijft verbeteren

Het aantal Europeanen met een positief beeld van de EU is van 39 % in november jongstleden gestegen tot 41 % in mei 2015. 38 % heeft een neutraal beeld en slechts 19 % een negatief beeld (gedaald van 22 % in november en 25 % in juni 2014) (zie bijlage 3).

Bovendien is het aantal Europeanen dat vertrouwen in de Europese Unie heeft ook tot 40 % gestegen (+3 procentpunten sinds november 2014 en +9 procentpunten sinds de verkiezingen voor het Europees Parlement in 2014). Het vertrouwen in de nationale regeringen is eveneens licht gestegen tot 31 % (+2 procentpunten) (zie bijlage 4).

Het aantal mensen dat van mening is dat hun stem telt in de EU, ligt op 42 % (+2 procentpunten) en blijft daarmee op het hoogste niveau van de afgelopen tien jaar, net als vlak na de Europese verkiezingen in 2014.

Verwachtingen voor de economie zijn beter en steun voor de euro blijft stabiel

Wat de economie betreft, blijven de verwachtingen van de Europeanen voor de nationale economie redelijk stabiel. Meer dan één op de vier Europeanen (26 %, +4 procentpunten) kijkt de komende twaalf maanden optimistisch tegemoet, terwijl 48 % verwacht dat de situatie hetzelfde zal blijven. Het aantal mensen met een pessimistische kijk op de economische toekomst is fors gedaald tot 21 % (-7 procentpunten). Het aantal Europeanen dat denkt dat de negatieve gevolgen van de crisis voor de werkgelegenheid hun hoogtepunt al hebben bereikt (48 %, +4 procentpunten), is nu duidelijk groter dan het aantal dat denkt dat het ergste nog moet komen (42 %, -4 procentpunten).

De positieve houding ten opzichte van de euro is stabiel gebleven (57 % in de EU, 69 % in de eurozone). De steun voor de gemeenschappelijke munt is in 14 lidstaten toegenomen, het sterkst in Litouwen (73 %, +10 procentpunten), dat op 1 januari 2015 tot de eurozone is toegetreden, en in Griekenland, waar 69 % (+6 procentpunten) van de Grieken zegt voor de euro te zijn (zie bijlage 7).

Achtergrond

De Standaard-Eurobarometer voorjaar 2015 is de tweede enquête in de gehele EU sinds de Commissie-Juncker op 1 november 2014 is aangetreden.

De enquête is uitgevoerd door middel van persoonlijke interviews die tussen 16 en 27 mei 2015 zijn afgenomen. In totaal zijn 31 868 mensen in de EU-lidstaten en kandidaat-lidstaten ondervraagd.

Voor meer informatie

Het verslag met de eerste resultaten wordt vandaag gepubliceerd en geeft een beeld van de houding van de Europeanen ten opzichte van de EU, de Europese instellingen en het beleid van de EU, en geeft inzicht in de belangrijkste punten van zorg en de percepties over de economische situatie van burgers.

Het verslag met de eerste resultaten is beschikbaar via:

http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2099

[1]De 28 lidstaten van de Europese Unie (EU), vijf kandidaat-lidstaten (Albanië, Montenegro, Servië, Turkije en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië) en de Turks-Cypriotische gemeenschap in het deel van het land dat niet onder de zeggenschap van de regering van de Republiek Cyprus valt.

BIJLAGE

1. Belangrijkste uitdagingen voor de EU

Standaard-Eurobarometer voorjaar 2015: de burgers vinden immigratie de grootste uitdaging voor de EU
Bron: Europese Commissie: Rapid persberichten

2. Optimisme over de toekomst van de EU

Standaard-Eurobarometer voorjaar 2015: de burgers vinden immigratie de grootste uitdaging voor de EU
Bron: Europese Commissie: Rapid persberichten

3. Imago van de EU

 
Standaard-Eurobarometer voorjaar 2015: de burgers vinden immigratie de grootste uitdaging voor de EU
Bron: Europese Commissie: Rapid persberichten

4. Vertrouwen in de EU

Standaard-Eurobarometer voorjaar 2015: de burgers vinden immigratie de grootste uitdaging voor de EU
Bron: Europese Commissie: Rapid persberichten

5. "Mijn stem telt in de EU"

Standaard-Eurobarometer voorjaar 2015: de burgers vinden immigratie de grootste uitdaging voor de EU
Bron: Europese Commissie: Rapid persberichten

6. Gevolgen van de crisis voor de werkgelegenheid

Standaard-Eurobarometer voorjaar 2015: de burgers vinden immigratie de grootste uitdaging voor de EU
Bron: Europese Commissie: Rapid persberichten

7. Steun voor de euro

Standaard-Eurobarometer voorjaar 2015: de burgers vinden immigratie de grootste uitdaging voor de EU
Bron: Europese Commissie: Rapid persberichten

IP/15/5451

 

Contactpersoon voor de pers

Voor het publiek:


Terug naar boven