r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europese Commissie wil CO2-regels aanscherpen

woensdag 15 juli 2015, 14:58
gewijzigd

BRUSSEL (ANP) - Om het klimaat te beschermen wil de Europese Commissie de handel in CO2 aanscherpen. Het is een van de voorstellen in een pakket maatregelen rond energie, dat de Europese Commissie woensdag naar buiten bracht.

Bedrijven kunnen hun uitstoot van CO2 afkopen met emissierechten, maar er zijn te veel rechten in de markt waardoor de prijs ervan laag is. Dit stimuleert bedrijven onvoldoende om hun uitstoot te verminderen en dus moet het huidige systeem (ETS genaamd) worden aangescherpt.

Vanaf 2021 neemt de totale hoeveelheid emissierechten met 2,2 procent per jaar af, tegenover 1,74 procent tot 2020. Ook komen er minder uitzonderingen voor sectoren, stelt Brussel voor.

Europa heeft zich ten doel gesteld dat de uitstoot van CO2 in 2030 met 40 procent is verminderd ten opzichte van het niveau in 1990.

Voor D66-Europarlementariër Gerben Jan Gerbrandy had de commissie wel wat ambitieuzer gemogen. ,,De huidige CO2-markt is nog altijd te zwak om de Europese klimaatdoelstelling in 2030 te behalen.'' Hij is zeer teleurgesteld dat elektriciteitscentrales in Oost-Europa hun uitzonderingspositie houden.

Collega-parlementariër Cora van Nieuwenhuizen (VVD) noemt de herziening goed ,,zolang die onze energie-intensieve industrie niet over de grens jaagt''. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout vindt dat de commissie ,,haar oren te veel te luisteren legt bij de gevestigde industriële orde en verliest daarbij de consumenten en de strijd tegen klimaatverandering uit het oog''.

Brussel vindt bovendien dat het huidige energielabel op bijvoorbeeld koelkasten en andere elektrische apparaten toe is aan een opfrisbeurt. Er moet één label komen van A (goed) tot G (slecht) als het gaat om energiezuinigheid. Nu zitten de meeste producten al in de A(+++)-schaal en daardoor is het onderlinge verschil lastig te maken. Daarnaast moeten fabrikanten hun producten registreren zodat het onderling vergelijken makkelijker wordt voor consumenten.

Het is nu aan de Europese lidstaten en het Europees Parlement om zich over de voorstellen te buigen.

Delen

Terug naar boven