r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europese Commissie - SG — Secretariaat-generaal - Ondersteuningsdienst voor Structurele Hervormingen (SRSS)

Deze dienst van de Europese Commissie ondersteunt en coördineert structurele en bestuurlijke hervormingen in EU-lidstaten, met als doel de juiste voorwaarden te scheppen voor economische groei. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de ervaringen van lidstaten, internationale organisaties en andere diensten van de Europese Commissie. De Structural Reform Support Service werd in juni 2015 aangekondigd door de Europese Commissie en is operationeel sinds 1 juli 2015. De dienst valt organisatorisch onder het Secretariaat-generaal van de Europese Commissie en wordt geleid door de Nederlander Maarten Verwey.

Bij het bepalen van de prioriteiten wordt uitgegaan van het Europees Semester. Iedere lidstaat kan een beroep doen op assistentie van uit de Structural Reform Support Service en de Commissie zal hieraan gehoor geven afhankelijk van gestelde prioriteiten en de beschikbare capaciteit. De eerder ingestelde Task Force for Greece en de Support Group for Cyprus zijn opgegaan in de nieuwe ondersteuningsdienst.

Eurocommissaris Dombrovskis is eindverantwoordelijk voor de Structural Reform Support Service.

1.

Meer informatie

Terug naar boven