r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Toespraak van voorzitter Donald Tusk na afloop van de eerste werksessie van de Europese Raad

Met dank overgenomen van Europese Raad, gepubliceerd op vrijdag 26 juni 2015.

Zoals u weet, is er nog geen akkoord tussen Griekenland en de instellingen, en dus ook geen overeenkomst in de Eurogroep. Daarom heb ik de voorzitter van de Eurogroep gevraagd om de leiders te informeren over de stand van de onderhandelingen met Griekenland. De leiders hebben een uitvoerig debat gehouden en zijn zich ten volle bewust van de situatie en de mogelijke gevolgen. Wij spreken onze steun uit voor de instellingen en de lopende onderhandelingen. De leiders zijn het erover eens dat er geen behoefte bestaat aan nog een volgende Eurotop, niet morgen en niet in het weekend. De leiders verwachten dat de Eurogroep deze exercitie afrondt tijdens haar vergadering op zaterdag.

Vandaag hebben wij een zeer uitvoerig debat over migratie gevoerd. In onze zoektocht naar een nieuwe Europese consensus inzake migratie, vormen de beslissingen van vandaag over het terugkeerbeleid de eerste stap. Migranten zonder wettelijk recht op binnenkomst in de EU moeten worden teruggestuurd.

Premier Rajoy heeft gesproken over de ervaringen van Spanje met terugkeer. In het verleden werd Spanje geconfronteerd met een golf van illegale migratie naar de Canarische eilanden, en toch kon het land deze golf voorkomen. Europa leert uit dergelijke ervaringen.

Vandaag hebben de leiders besloten vaart te zetten achter de onderhandelingen over overnameovereenkomsten met derde landen. Ook zijn overeengekomen de EU-regels inzake terugkeer volledig toe te passen. Voorts hebben wij besloten gebruik te maken van onze handels- en ontwikkelingsovereenkomsten op basis van het "meer voor meer"-beginsel. Ten slotte krijgt Frontex meer bevoegdheden om illegale migranten te helpen terugkeren. De Commissie is opgedragen om resultaten te boeken.

Ook is er solidariteit met landen in de voorste linie nodig. De leiders zijn overeengekomen dat 40 000 mensen die bescherming behoeven, de komende twee jaar vanuit Griekenland en Italië zullen worden herplaatst in andere staten. De ministers van Binnenlandse Zaken zullen voor eind juli de laatste hand leggen aan de regeling. Nog eens 20 000 mensen zullen worden hervestigd. Het gaat dus om in totaal 60 000 mensen die bescherming behoeven.

Ik ben er ook van overtuigd dat er geen solidariteit inzake hervestiging zal zijn, zolang migranten niet naar behoren worden geregistreerd. De EU kan helpen met logistieke en financiële steun. Respect voor onze regels is een absolute noodzaak. Als die regels niet door iedereen worden nageleefd, komt Schengen in gevaar.

De huidige crisis heeft niet alleen betrekking op Italië en Griekenland. Sinds het begin van het jaar wordt een derde van de asielzoekers geregistreerd in Hongarije - dat is meer dan in Italië. Onze aanpak moet geografisch alomvattend zijn.

Ten slotte heeft de Britse premier zijn plannen voor een in/uit-referendum ontvouwd. De besprekingen over de Britse heronderhandelingen zullen nu worden gestart. Het was de eerste stap in een langer proces dat ook in de Europese Raad zal worden afgesloten. Zoals ik vandaag reeds heb gezegd, dient één ding evenwel van meet af aan duidelijk te zijn: de fundamentele waarden van de Europese Unie zijn niet te koop en er wordt niet over onderhandeld. Met de Britse zorgen moeten we rekening houden, maar alleen voor zover we daarmee Europa als geheel niet in gevaar brengen. Wij komen hier in december op terug.


Terug naar boven