r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Kernpunten toespraak EP-voorzitter Schulz bij Europese Raad

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op donderdag 25 juni 2015, 18:04.

EP-voorzitter Martin Schulz hoopt dat een akkoord over Griekenland spoedig wordt bereikt, zodat het land in de eurozone kan blijven. Sprekend bij de start van de Europese Raad op 25 juni, zei hij: “Wij moeten de risico’s zorgvuldig afwegen en het pad kiezen wat de minste kans geeft de burgers aansprakelijk te maken voor een crisis die zij hebben niet veroorzaakt." Hij zei ook dat een akkoord de weg moet effenen voor de verbetering van de houdbaarheid van de Griekse schuld.

De Voorzitter riep ook op tot een verplicht systeem voor het verdelen van vluchtelingen en asielzoekers, waarbij elke lidstaat zijn eerlijk aandeel neemt. Schulz vertelde de staatshoofden dat de EU moet zoeken naar oplossingen op lange termijn: "Degenen die mensen vertellen dat migratie een probleem is dat kan worden opgelost door het sluiten van de grenzen, vertellen niet de waarheid."

Hij benadrukte dat de wereld veel complexer is geworden en door conflicten wordt geteisterd. Schulz riep de EU op om een nieuwe strategie voor veiligheid en defensie te ontwikkelen. Die moet worden gebaseerd op een duidelijke langetermijnvisie, cohesiebeleid, voldoende financiering en sterke allianties en partnerschappen.

Schulz zei dat gedurfde beslissingen nodig zijn voor het verbeteren van het bestuur van de euro en dat de democratische legitimiteit van de Europese Economische en Monetaire Unie moet worden verbeterd: "We willen ervoor zorgen dat de stem van het volk in Europa wordt gehoord en dat de democratische controle wordt gehandhaafd."

Over de Britse plannen om de EU en haar lidmaatschap te hervormen, merkte Schulz op: "Als de Britse regering met concrete voorstellen komt die de EU democratischer, efficiënter en transparanter zullen maken en die de interne markt verdiepen, zullen we zeker in staat zijn om een overeenkomst te bereiken." Hij benadrukte echter dat iedereen van de plannen moeten kunnen profiteren: "Oplossingen kunnen alleen gevonden worden door het doen van voorstellen die zullen bijdragen aan het algemeen welzijn. Het gaat over het doen van voorstellen die niet het binnenlandse debat bedienen maar toegevoegde waarde brengen aan heel Europa, voorstellen die in het belang zijn van de Britse burgers en evenzeer in het belang van alle EU-burgers."

Klik hier voor meer nieuws van het Europees Parlement

REF. : 20150623STO69771

Bijgewerkt op: ( 25-06-2015 - 18:09)


Terug naar boven