r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Beweging voor een Europa van Naties en Vrijheid (MENF)

De Beweging voor een Europa van Naties en Vrijheid (MENF/MENL) is een transnationale, overkoepelende partij van eurosceptici. De partij werd in oktober 2014 opgericht door het het Franse Front National, de FPÖ uit Oostenrijk en de Lega uit Italië.

Deze partijen maakten tot dan toe deel uit van de European Alliance for Freedom (EAF). Deze partij, die de facto niet meer bestaat, werd ooit opgericht door enkele individuele eurosceptische Europarlementariërs, deels afkomstig van partijen (Zweden-democraten, UKIP) die nu tot de EFDD-fractie behoren. Het Front National nam daarom het initiatief tot een nieuwe partij met professionele partijstructuur. De PVV, die net als de drie oprichters van de MENF eerder deel uitmaakte van de EAF, koos ervoor om buiten de nieuwe partij te blijven. De partij gaf als reden niet te willen profiteren van de EU-gelden waar erkende pan-Europese partijen recht op hebben.

In juni 2015 slaagden de leden van de MENF erin om een fractie te vormen in het Europees Parlement, samen met de PVV, het Vlaams Belang, de Poolse KNP en een ex-UKIP-Europarlementariër.

1.

Meer informatie

Terug naar boven