r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commissie en religieuze leiders praten over samenleven en elkaars standpunten respecteren

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 16 juni 2015.

De Europese Commissie hield vandaag haar jaarlijkse bijeenkomst op hoog niveau met religieuze leiders. Frans Timmermans, eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie, ontving vicevoorzitter van het Europees Parlement Antonio Tajani en vijftien religieuze leiders van christelijke, joodse, islamitische, hindoeïstische, boeddhistische en mormoonse gemeenschappen. Dit jaar stond de bijeenkomst in het teken van "samenleven en elkaars standpunten respecteren".

Frans Timmermans: "Het is nu belangrijker dan ooit om deze dialoog aan te gaan. Onze samenlevingen worden geconfronteerd met fundamentele uitdagingen, en kerken en godsdiensten kunnen een grote rol spelen bij het bevorderen van sociale cohesie en het dichten van kloven. De leiders die hier vandaag aanwezig zijn, zijn partners van de Europese Commissie omdat wij kunnen leren van hun ervaringen met de bestrijding van fundamentalisme en discriminatie en het scheppen van wederzijds vertrouwen en begrip."

Antonio Tajani, de vicevoorzitter van het Europees Parlement die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de dialoog zei het volgende: "Alleen door verenigd te blijven, kunnen we radicalisering en fundamentalisme het hoofd bieden. De dialoog tussen godsdiensten is van cruciaal belang willen we de waarden van onze samenlevingen verdedigen. De Europese instellingen moeten deze dialoog niet alleen op het niveau van religieuze leiders en theologische experts bevorderen, maar ook de jongeren daarbij betrekken. We moeten niet alleen meer investeren in de economie, maar óók in de toekomst van onze jeugd. Ons beleid moet kernwaarden als vrede, solidariteit en eerbiediging van de menselijke waardigheid voor toekomstige generaties en samenlevingen bevorderen."

De conclusies van de bijeenkomst van vandaag zullen dienen als input voor het eerste jaarlijkse colloquium over grondrechten in de EU, dat op 1 en 2 oktober 2015 plaatsvindt. Het centrale onderwerp van het colloquium is "Tolerance and respect: preventing and combating anti-Semitism and anti-Muslim hatred in Europe".

Achtergrond

Er vinden regelmatig bijeenkomsten op hoog niveau en werkvergaderingen plaats tussen de Europese Commissie en kerken en religieuze verenigingen en gemeenschappen alsmede levensbeschouwelijke en niet-confessionele organisaties. De bijeenkomst van vandaag is de elfde in een reeks ontmoetingen waartoe de Commissie in 2005 het initiatief heeft genomen. De dialoog met kerken, godsdiensten en levensbeschouwelijke en niet-confessionele organisaties is sinds 2009 in het Verdrag van Lissabon vastgelegd.

De Commissie ondersteunt de dialoog door middel van bijeenkomsten als deze en via financiële steun voor projecten die zijn gericht op meer begrip voor elkaars cultuur, godsdienst of overtuiging. In het kader van het programma "Europa voor de burger 2014-2020" heeft de Commissie in totaal 185,5 miljoen euro uitgetrokken voor de medefinanciering van projecten die zijn gericht op voorlichting over Europese waarden, met name verdraagzaamheid en wederzijds respect, en op versterking van de rol van het maatschappelijk middenveld.

Met het programma "Rechten, gelijkheid en burgerschap 2014-2020" zullen in 2015 projecten worden gesteund om antisemitisme en islamofobie te voorkomen en bestrijden. Er wordt ook steun verleend aan projecten ter bevordering van de ontwikkeling van instrumenten en praktijken voor het voorkomen, monitoren en bestrijden van haatzaaiende uitlatingen op internet, onder meer door de ontwikkeling van tegenargumenten.

Meer informatie

Dialoog van de Europese Commissie met kerken, religieuze gemeenschappen en levensbeschouwelijke en niet-confessionele organisaties op de website over grondrechten van DG Justitie

Persbericht over de jaarlijkse bijeenkomst met levensbeschouwelijke en niet-confessionele organisaties van 2 juni 2015

Lijst van deelnemers

Mw. Joelle AFLALO, joodse gemeenschap van Luxemburg

Dhr. François CLAVAIROLY, voorzitter van de Fédération Protestante de France

Dhr. Jamie CRESSWELL, voorzitter van de European Buddhist Union

Zijne Excellentie Albert GUIGUI, opperrabbijn van Brussel en permanente vertegenwoordiger bij de Conferentie van Europese rabbijnen

Dhr. Khalid HAJJI, secretaris-generaal van de European Council of Moroccan Ulema

Mw. Svamini HAMSANANDA, Hindu Forum of Europe

Zijne Excellentie The Right Reverend Christopher HILL, voorzitter van de Conference of European Churches

Zijne Excellentie Right Reverend Robert INNES, Bishop in Europe

Elder Patrick KEARON, First Counsellor in the Europe Area - De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen

Zijne Eminentie Kardinaal Reinhard MARX, aartsbisschop van Munchen en Freising en voorzitter van COMECE

Zijne Eminentie Metropoliet JOSEPH, Roemeense en Orthodoxe Metropool van West- en Zuid-Europa

Dhr. Ali Sayed RAZAWI, Joint Secretary General van Majlis e Ulama e Shia Europe

Mw. Irmgard SCHWAETZER, Praeses van de Synode van de Evangelische Kerk in Duitsland

Mw. Maria VOCE, voorzitter van de Focolare Movement

Mw. Catherine KARKALA-ZORBA, Orthodoxe Academie van het Oecomenisch Patriarchaat, Griekenland

IP/15/5179

 

Contactpersoon voor de pers

Voor het publiek:


Terug naar boven