r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Nederlands Investerings Agentschap (NIA)

Het Nederlands Investerings Agentschap (NIA) helpt lokale en regionale overheden, publiek-private samenwerkingen en ondernemingen bij het vinden van financiering. Invest-NL kan onder meer gebruik maken van het Europees Fonds voor Strategisch Investeringen (EFSI), ook wel het 'Juncker-fonds' genoemd.

In de loop van 2019 wordt de naam gewijzigd in Invest-NL.

Terug naar boven