r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Energiegiganten pleiten voor CO2-belasting

dinsdag 2 juni 2015, 14:54

DEN HAAG (PDC) - Vijf Europese olie- en gasbedrijven pleiten voor een wereldwijde heffing op de uitstoot van CO2. Dit blijkt uit een brief gericht aan het klimaatpanel van de Verenigde Naties en ondertekend door Shell/BG-group, BP, Total, Statoil en Eni. De vijf giganten beargumenteren dat een CO2-heffing een beter instrument zou zijn om noodzakelijke investeringen in de olie- en gasindustrie te bevorderen. Tevens zou een hogere CO2-prijs een vangnet creëren voor het opwekken van hernieuwbare energie.

Een heffing op CO2-uitstoot is geen nieuwe concept. De Europese Unie kent al een dergelijke systeem: Het Europese systeem voor emissiehandel (ETS). Binnen dit systeem wordt er gehandeld in emissierechten. Deze geeft aan hoeveel broeikasgassen mogen worden uitgestoten en bij een overschrijding kunnen emissierechten gekocht worden van andere landen of bedrijven die minder uitstoten. Desalniettemin is de uitstoot van broeikasgassen nog te goedkoop in dit systeem om het gewenste effect te hebben van minder broeikasgassen. 

Hoewel een CO2-belasting een negatief effect zal hebben op de omzet van de olie- en gasbedrijven, zien zij ook mogelijkheden waarvan zij kunnen profiteren. Zo wordt gas  aantrekkelijker voor de elektriciteitsproductie – door de mindere uitstoot ten opzichte van kolen – en worden technieken zoals de opslag van CO2 in de bodem ook financieel aantrekkelijker. Ook schatten de energiebedrijven dat een hoger CO2-tarief een energiebesparend effect zal hebben, en dat hierdoor wellicht ook wind- en zonne-energie financieel aantrekkelijker worden.

Bron: Nederlands Dagblad

Terug naar boven