r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Nederland biedt Nationale Verklaring 2015 aan

donderdag 21 mei 2015, 15:17

DEN HAAG (PDC) - Nederland heeft de Nationale Verklaring 2015 afgegeven. Met de nationale verklaring, ook wel lidstaatverklaring genoemd, legt het kabinet verantwoording af aan de Europese Commissie en de Tweede Kamer over het beheer en de besteding van Europese subsidiegelden.  

De verklaring is gecontroleerd door de Algemene Rekenkamer. De Rekenkamer vraagt aandacht verbetering in het beheer van gelden uit het Europees Visserijfonds. Zoals uit de lidstaatverklaring blijkt, is de foutmarge bij uitgaven uit dat fonds aan de hoge kant.

De lidstaten van de Europese Unie zijn niet verplicht om een nationale verklaring af te geven. Nederland was in mei 2007 de eerste lidstaat die een dergelijke verklaring uitgaf en doet dat sindsdien jaarlijks. Ook Denemarken en Zweden brengen jaarlijks een dergelijke verklaring uit.

Bron: Kamerstuk KST341502 en rekenkamer.nl

Terug naar boven