r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

'Landbouw bedreiging voor natuur in Europa'

woensdag 20 mei 2015, 14:51
3360th Agriculture/Fisheries Council
Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - Hoewel er ook goed nieuws valt te melden over de natuur in Europa, trekt de intensieve landbouw een zware wissel op de leefgebieden van veel diersoorten. De druk op de natuur en wilde dieren blijft onverminderd hoog. Dat valt op te maken uit het rapport 'Staat van de natuur in de Europese Unie', dat woensdag is gepubliceerd.

De invloed van de landbouw op gras-, duin- en watergebieden pakt in sommige gebieden slecht uit voor de biodiversiteit, die dan ook nog altijd afneemt. Het gaat dan onder meer over overbegrazing en het gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Wel beschouwen de onderzoekers van het Europese Milieuagentschap ongeveer de helft van de vogelsoorten in de EU als ‘veilig’, wat inhoudt dat ze niet met uitsterven worden bedreigd.

Met veel vogelsoorten waarvoor beschermde gebieden zijn ingesteld, gaat het erg goed. Maar andere soorten zien hun populatie afnemen. Van alle vogelsoorten geldt 17 procent als bedreigd. Nog eens 15 procent staat zwaar onder druk.

Het rapport beslaat de periode 2007-2012 en geeft volgens het agentschap het compleetste beeld van de verscheidenheid aan diersoorten tot nu toe. Het inventariseert de waarnemingen van de lidstaten in het Natura 2000-netwerk. Dat omvat beschermde natuurgebieden die 18 procent van het landoppervlakte van de Europese Unie beslaan, en 4 procent van de zee.

EU-Commissaris Karmenu Vella (Milieu) ziet het rapport als een duidelijk bewijs dat het beschermen van kwetsbare natuurgebieden en ecosystemen erg effectief is. ,,Maar het onderstreept ook de omvang van de uitdagingen die er nog zijn.’’

Delen

Terug naar boven