r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Onduidelijkheid na uitspraak Comité van Ministers Raad van Europa

woensdag 15 april 2015, 14:11

STRAATSBURG (ANP) - Nederland heeft Europese regels overtreden bij de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Dergelijke volwassenen zonder papieren hebben recht op voedsel, kleding en onderdak (bed, bad en brood).

Dat blijkt uit een verklaring van het zogenoemde Comité van Ministers van de mensenrechtenorganisatie Raad van Europa in Straatsburg woensdag. Het comité boog zich over de felle kritiek van het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) op de Nederlandse opvang voor vreemdelingen zonder legale status. De ministers nemen kennis van de kritiek, zo stellen zij. Het lijkt erop dat het comité vindt dat het ECSR zijn boekje te buiten is gegaan, stellen ingewijden.

Het onafhankelijke ECSR controleert de naleving van het Europees Sociaal Handvest, een verdrag over mensenrechten dat is opgesteld door de Raad van Europa. Nederland redeneerde dat dat handvest niet geldt voor personen die illegaal op Nederlands grondgebied verblijven. Maar het ECSR vindt van wel.

Het Comité van Ministers stelt dat het besluit van het ECSR complexe vragen oproept. Want op zich vallen illegale vreemdelingen niet onder het handvest. Het comité kan echter niets veranderen aan de uitspraken van het onafhankelijke ECSR.

Delen

Terug naar boven