r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Colofon Nieuwsbrief Europa Nu

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de redactie van Europa Nu. Hij bevat actuele onderwerpen, recent nieuws en agendapunten van de website Europa Nu. U ontvangt deze nieuwsbrief als u zich hebt aangemeld op Europa Nu.

De redactie is onafhankelijk van de Europese Unie en haar instellingen. Europa Nu heeft tot doel de bezoeker in staat te stellen zelf een oordeel te vormen over hoe de Europese Unie invloed heeft op ons leven, en hoe Nederlandse politici meebeslissen in Europa.

De redactie wordt gevormd door medewerkers van PDC Informatie Architectuur.

Delen

Inhoud

1.

Inhoud

Deze nieuwsbrief bevat een selectie van achtergrondartikelen, nieuwsberichten en agendapunten overgenomen van de website Europa Nu:

  • Hoogtepunten komende week: de meest interessante en politiek gevoelige agendapunten
  • Headlines: het belangrijkste nieuws van Europa Nu
  • Nieuws: overig Europese nieuws
  • Agenda: openbare lezingen, debatten e.d. over de Europese Unie, en vergaderingen van Nederlandse en Europese politieke instellingen zoals de Tweede Kamer, het Europees Parlement enz.
  • Hot issues: achtergrondartikelen over actuele Europese kwesties

2.

Verschijning

De Nieuwsbrief verschijnt wekelijks, op maandag.

3.

Aanmelden

Wilt u de Nieuwsbrief voortaan wekelijks ontvangen?

U ontvangt dan een bericht op het door u opgegeven e-mailadres waarmee u de aanmelding kunt bevestigen. De redactie van Europa Nu stuurt dus nooit ongevraagd nieuwsbrieven.

4.

Afmelden

Afmelden voor de Nieuwsbrief kan door middel van een link onder in de nieuwsbrief.

5.

Aansprakelijkheid en auteursrecht

De redactie van Europa Nu besteedt grote zorg aan de juistheid en actualiteit van de informatie. Zij kan echter op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie, en kan daarom niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die via deze nieuwsbrief verstrekt wordt. Bovendien aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van de website of voor enige schade ontstaan door kennisneming van de inhoud of door verleende diensten.

Het is lezers van deze nieuwsbrief en bezoekers van de website niet toegestaan de inhoud van de nieuwsbrief voor commerciële doeleinden te vermenigvuldigen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, in welke vorm dan ook.

Beperking redactionele verantwoordelijkheid

De redactie van Europa Nu is slechts beperkt verantwoordelijk voor nieuws en agenda-informatie: deze wordt vooral betrokken van externe bronnen, bijvoorbeeld het ANP, de Europese Commissie en het Europees Parlement. Daarbij maakt de redactie gebruik van de originele tekst. De redactie van Europa Nu is wel verantwoordelijk voor de selectie van deze artikelen en de daarin eventueel gelegde links. De teksten van beleidsonderwerpen, hot issues, begrippen, organisaties e.d. zijn wel geschreven door (of onder verantwoordelijkheid van) de redactie van Europa Nu.

6.

Persoonsgegevens

De redactie gebruikt slechts persoonsgegevens die u zelf heeft achtergelaten en alleen voor het daarbij behorende doel. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn achtergelaten. Op het gebruik van abonneegegevens van deze nieuwsbrief is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing.

Als uw e-mailadres verandert, meldt u zich dan eerst op uw oude e-mailadres af; daarna kunt u zich met uw nieuwe mailadres aanmelden.

7.

Reageren en contact

PDC-redactie Europa Nu

Lange Voorhout 86 (unit 32)

2514 EJ Den Haag

tel. (070)-3560238

Delen

Terug naar boven