r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Koenders: ‘Instabiliteit rondom Europa vraagt om flexibele aanpak’

Met dank overgenomen van Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ), gepubliceerd op maandag 13 april 2015.

Minister Koenders (Buitenlandse Zaken) pleitte vandaag op de EU-nabuurschapsconferentie in Barcelona voor meer geïntegreerde, gerichte en gelijkwaardige samenwerking met de zuidelijke buren van de Europese Unie. ‘Nauwere samenwerking met onze zuidelijke buren is essentieel, zeker gezien de instabiliteit in die regio. Het is daarbij onder andere van belang dat we snel kunnen handelen en dat de samenwerking is toegespitst op specifieke problemen’, zei de minister.

Koenders benadrukte dat de situaties enorm verschillen per land. ‘We moeten daarom gerichter te werk gaan en kijken wat er per land nodig is, maar ook op welke gebieden het land zelf graag wil samenwerken. Als de stabiliteit in een land wordt bedreigd, of een land worstelt met vluchtelingenstromen of terrorisme, dan moeten we daar snel op kunnen reageren. In het verleden is vaak gewerkt met standaard pakketten, maar een one-size-fits-all benadering is niet langer geschikt’, zei Koenders.

Als voorbeeld geeft de minister Libië en Marokko. ‘Libië kampt nog altijd met een toename van extremisme, smokkel en illegale migratie. De inzet van de EU zal dus vooral moeten draaien om het tegengaan van deze problematiek. Marokko heeft veel ervaring op het gebied van deradicalisering, hier ligt dus een mogelijkheid samen met dit land een positieve bijdrage te leveren in de bredere regio. We moeten dus per land kijken waar onze raakvlakken en gedeelde belangen liggen en samen hierop voortbouwen’, aldus Koenders.

De minister onderstreepte dat een andere manier van samenwerken niet moet leiden tot verminderde aandacht voor Europese normen en waarden. Koenders: ‘Een flexibelere en meer gerichte aanpak betekent niet dat we onze eigen waarden moeten verloochenen. Democratie, de rechtsstaat en respect voor mensenrechten blijven van groot belang. Dat zullen we ook blijven duidelijk maken.’

De Europese Unie is momenteel haar nabuurschapsbeleid aan het herzien. Dit gaat over de manier waarop de EU van invloed kan zijn op ontwikkelingen in buurlanden om stabiliteit en welvaart te bevorderen. De bijeenkomst gaf EU-landen, net als de aangrenzende landen als Marokko, Algerije, Tunesië en Egypte, de mogelijkheid om hun visie op de herziening kenbaar te maken zodat dit kan worden meegenomen in het nieuwe beleid.

Koenders had tijdens de bijeenkomst ook een aantal bilaterale gesprekken, onder andere met zijn Jordaanse en Algerijnse collega-ministers.


Terug naar boven