r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Nog geen overeenstemming over taak EP-commissie belastingconstructies

maandag 30 maart 2015, 14:23

DEN HAAG (PDC) - Een speciale commissie van het Europees Parlement komt vandaag voor de derde keer bijeen om de belastingontwijking van multinationals te onderzoeken. Ook drie Nederlandse Europarlementariërs  - Paul Tang (PvdA), Esther de Lange (CDA) en Cora van Nieuwenhuizen (VVD) - doen mee. Zij verschillen in hun opvatting over wat eigenlijk de taak van de parlementaire commissie is. 

Enkele honderden multinationals ontwijken sinds 2002 voor miljarden euro's aan belasting, toonde onderzoek van het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten in 2014 aan. Bedrijven sloten speciale belastingovereenkomsten met onder andere de Luxemburgse belastingdienst. Dit gebeurde in een periode dat Jean Claude Juncker, de huidige voorzitter van de Europese Commissie, premier van het land was. 

De belastingconstructies lopen via verschillende landen, zowel binnen als buiten de EU. Regeringen van lidstaten spelen zelf een voorname rol bij de aanpak van fiscale ontduiking: zij gaan over belastingheffing. Dit maakt een Europese aanpak erg moeilijk. 

Het Europees Parlement stelde in februari voor zes maanden een commissie aan naar aanleiding van de 'LuxLeax-publicaties'. De tijd begint te dringen: inmiddels is er een maand verstreken en nog zijn de Europarlementariërs het niet eens over hun gezamenlijke insteek.   

Paul Tang (PvdA) in dagblad Trouw: "Het principe is: waar je winst maakt, moet je belasting betalen. Bij voorstellen om de belastingontwijking aan te pakken zijn de landen aan zet. Die blijven over belastingheffing gaan." Volgens de PvdA'er ligt vooral Nederland onder het vergrootglas. "Nederland is het Rotterdam van de belastingontwijking. Wij voeren alles door. Bij elke constructie is Nederland betrokken."

Esther de Lange (CDA) en Cora van Nieuwenhuizen (VVD) willen niet te veel focussen op specifieke landen en meer een totaalbeeld schetsen. De Lange: "Duitsland en Frankrijk zijn groot en hebben schaalvoordelen. Wij zijn een klein land, dat gedacht heeft: wie niet sterk is, moet slim zijn." De CDA'er wil daarom niet te snel besluiten om afspraken naar een Europees niveau te tillen.

Saillant genoeg meldde de Nederlandse Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen vandaag dat Griekenland de afgelopen twee jaar 1,7 miljard euro aan belasting mis is gelopen. Het Canadese mijnbouwbedrijf Eldorado Gold zou Nederlandse brievenbusfirma's gebruiken om rente-inkomsten van een Grieks dochterbedrijf naar Barbados om te leiden. 

Eurocommissaris Pierre Moscovici zoekt de oplossing voor de belastingontduiking in meer transparantie over de vennootschapsbelasting. Een rapportage per land moet bedrijven verplichten te melden in welke landen zij hun winsten hebben behaald. Dit leidt er volgens hem automatisch toe dat regeringen niet zomaar onredelijke belastingafspraken maken met multinationals.

bron: Trouw

Delen

Terug naar boven