r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Tweede Kamer en Europarlementariërs bespreken Staat van de Unie

Met dank overgenomen van Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer), gepubliceerd op vrijdag 27 maart 2015.

Op donderdag 2 april 2015 houdt de Tweede Kamer het jaarlijkse debat over de Staat van de Europese Unie. De Kamer voert het debat met minister-president Rutte en minister Koenders van Buitenlandse Zaken. Bij dit debat zijn ook Nederlandse leden van het Europees Parlement aanwezig. In de Staat van de Europese Unie 2015 beschrijft het kabinet zijn visie op de Europese samenwerking. Dit gebeurt aan de hand van drie uitgangspunten voor de invulling van het Nederlandse EU-voorzitterschap in 2016: hoofdzaken, innovatieve groei en banen, en draagvlak en verbinding.

Voorafgaand aan het plenaire debat zullen leden van de commissie Europese Zaken een gesprek hebben met Nederlandse leden van het Europees Parlement.

De Europarlementariërs nemen in de plenaire zaal plaats op een van de zetels die zijn toegewezen aan hun partijgenoten in de Tweede Kamer. De leden van het Europees Parlement mogen de leden van de Tweede Kamer, de leden van het kabinet of elkaar niet interrumperen. Als het om een reactie op hun eigen inbreng gaat, kan de Voorzitter daarvan afwijken. Leden van het Europees Parlement kunnen geen moties indienen en ook geen moties van Tweede Kamerleden mede ondertekenen. Wat betreft de volgorde van sprekers zullen de Kamerleden en de Europarlementariërs afwisselend, fractiegewijs, het woord krijgen. De grootte van de fracties bepaalt de volgorde van de sprekers.


Delen

Terug naar boven