r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Goedkeuring voor windparken in de Noordzee

donderdag 26 maart 2015, 14:26

DEN HAAG (PDC) - De Tweede Kamer heeft groen licht gegeven voor de plannen om drie windmolenparken aan te leggen in de Noordzee. Daarmee is een belangrijke stap gezet om de afspraken uit het energieakkoord na te komen. In 2023 moet minimaal 16 procent van de Nederlandse energie opgewekt worden via duurzame bronnen. 

Er zijn nog wel een aantal hindernissen die een snelle bouw van de windparken tegenhouden. De aanvragen voor bouwvergunningen en subsidies voor de productie van windenergie lopen nu nog los van elkaar. Volgens berekeningen op basis van de huidige elektriciteitsprijzen moet de Nederlands overheid voor ongeveer twaalf miljard euro aan subsidie toeleggen. 

De windmolenparken moeten worden aangesloten op het landelijke hoogspanningsnet. Dit is erg duur. Volgens minister Henk Kamp van economische zaken kan er een bedrag van drie miljard euro worden bespaard door de aansluiting in 'gestandardiseerde vorm' door TenneT te laten uitvoeren.

Tweede Kamerlid Jan Vos noemt de plannen voor de parken in de Noordzee 'het grootste infrastructurele project in Nederland sinds de Deltawerken'. 

Bron: website Tweede Kamer

Terug naar boven