r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Minister Hennis: 'Veiligheid heeft een prijs'

Met dank overgenomen van Ministerie van Defensie (Def), gepubliceerd op woensdag 25 maart 2015, 10:30.

'Veiligheid heeft een prijs. En onze vrijheid is het waard om in te investeren. Het is duidelijk dat we in een minder veilige wereld Defensie nodig hebben. Het is belangrijk dat er een eind komt aan de dalende defensiebudgetten. We moeten ons houden aan de beslissingen die op de NAVO-top in Wales zijn genomen. We moeten publiekelijk toegeven dan investeren in onze verdediging belangrijk is en er meer geld nodig is.'

Minister Jeanine Hennis-Plasschaert liet er vanmorgen tijdens de Future Force Conference in Soesterberg geen misverstand over bestaan: in de minder veilige wereld van vandaag moet de westerse veiligheid een nieuwe energieprikkel krijgen. Dat betekent volgens haar baanbrekende initiatieven op militair gebied. 'We mogen niet simpelweg uitgaan van westerse militaire superioriteit als we niet investeren in nieuwe capaciteiten. Op een bepaald moment worden we misschien wel gedwongen militair op te treden om in Europa veilig te blijven. We moeten klaar zijn voor zo'n uitdagende omstandigheid.'

Geen snelle oplossing

Volgens de bewindsvrouwe is stabiliteit en democratie niet alleen in het belang van Europa maar in ieders belang. Onrust elders in de wereld heeft direct gevolgen voor de Europeanen. 'We kunnen het ons niet veroorloven branden elders in de wereld te negeren.' Het bestrijden van terreurbewegingen als ISIS is volgens haar niet op het slagveld te winnen. "We bestrijden ideologisch extremisme dat ons allen en onze waarden bedreigt. Laat het duidelijk zijn. Dit is een langdurige bedreiging waarvoor geen snelle oplossing bestaat.' Er is volgens haar geen tijd te verliezen. "Als de democratieën het initiatief niet nemen, doen anderen dat. We kunnen de problemen alleen het hoofd bieden als we dat gezamenlijk doen.'

Een aandachtig gehoor voor de minister.

Militaire samenwerking

Hennis pleitte dan ook voor meer samenwerking tussen landen om militaire tekorten weg te werken. Volgens haar verhoogt het de militaire effectiviteit in Europa en is dat ieders verantwoordelijkheid. 'Voor alle duidelijkheid: ik pleit niet voor een Europees leger, maar landen of clusters van landen moeten door samenwerking meer bereiken op militair gebied.' Ze zei voorstander te zijn van meer Europese samenwerking en noemde de Belgisch Nederlandse en de Duits-Nederlandse samenwerking als voorbeeld. Nog te vaak vinden landen dat samenwerking gelijk staan aan het opgeven van de soevereiniteit. Het resultaat is dat de effectiviteit en doelmatigheid van de samenwerking wordt ondermijnd. Ze pleitte daarom voor een open Europese defensiemarkt. Die is volgens haar om politieke redenen nu nog te verdeeld, zorgt voor bureaucratie en belemmert innovatie. 'Vinden we dat acceptabel anno 2015?'

Ze benadrukte dat veiligheid een prijs heeft en die het betalen waard is. 'We moeten publiekelijk het belang van investeren in defensie erkennen.'


Terug naar boven