r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Parlement wil hardere aanpak online pedofilie en betere bescherming slachtoffers

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 11 maart 2015, 14:24.

Het EP dringt aan op meer en beter onderzoek naar online kindermisbruik, vervolging van daders, bescherming van jonge slachtoffers en snellere verwijdering van illegale foto's en video's van het internet. De aanpassing van de Europese gegevensbeschermingswetgeving moet ook betere bescherming van kinderen online garanderen, zo stelt het Parlement in een resolutie die woensdag is aangenomen. Meer dan 80% van de slachtoffers is jonger dan 10 jaar.

Om kindermisbruik en kinderpornografie tegen te gaan moet er een allesomvattende aanpak komen, waarbij onderzoek en vervolging van de daders, bescherming van de slachtoffers en preventieve maatregelen centraal moeten staan, zo stelt de resolutie die is aangenomen met 606 stemmen voor, 4 tegen en 67 onthoudingen.

Maatregelen waar in de resolutie om wordt gevraagd:

  • Verwijdering van al het illegale materiaal en onmiddellijke aangifte bij opsporingsautoriteiten. EP-leden benadrukken de rol die de ICT-sector en internet providers moeten spelen om foto's en films snel en efficiënt te verwijderen ''als opsporingsinstanties daar om vragen''
  • Europol en nationale autoriteiten moeten financiële steun, mankracht, onderzoek bevoegdheden en technische ondersteuning krijgen om ''effectief daders te kunnen opsporen en te veroordelen''.
  • Er moet nieuwe technologie voor handen komen om de groeiende hoeveelheid illegaal beeldmateriaal op het web snel te analyseren, vooral ook voor content die versleuteld verborgen is op het ''donkere web''
  • De 'online' persoonsgegevens van kinderen moet beschermd worden. Kinderen moeten op een kindvriendelijke manier op de risico's en consequenties van hun internetgebruik worden gewezen. De aankomende wet EU-beschermingsgegevens zal ook belangrijke veranderingen bevatten die de rechten van kinderen online beschermt.
  • Er moeten campagnes komen die de bewustwording van verantwoord gedrag op sociale media bevordert voor kinderen, ouders en onderwijzend personeel. Ook moeten er alarmnummers ontwikkeld worden waar kinderen anoniem online misbruik kunnen melden.
  • EU lidstaten die de uit 2011 daterende richtlijn voor het tegengaan van seksueel misbruik en seksuele exploitatie van kinderen nog niet in hun eigen wetgeving hebben overgenomen, worden opgeroepen dat snel te doen. Slechts de helft van de EU landen heeft de hele richtlijn omgezet in nationale wetgeving, terwijl dit al voor 18 december 2013 had moeten gebeuren.

Een internationaal probleem heeft een internationale oplossing nodig

Internationale samenwerking en grensoverschrijdend onderzoek zijn belangrijk, omdat online kindermisbruik zich verspreidt over honderden landen die allemaal hun eigen wetgeving hebben. EP-leden verwelkomen het gemeenschappelijke initiatief van de EU en 55 andere landen om een Globale Alliantie tegen Online Kindermisbruik op te richten. Deze alliantie zou meer slachtoffers moeten helpen, meer veroordelingen moeten garanderen en de hoeveelheid online beeldmateriaal met kindermisbruik moeten verminderen.

REF. : 20150306IPR31816


Terug naar boven