r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Nieuwe EU-voorschriften voor veilige en milieuvriendelijke vrachtwagens

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 10 maart 2015.

1.

Nieuwe EU-voorschriften voor veilige en milieuvriendelijke vrachtwagens

Straatsburg, 10 maart 2015

Vandaag stemt het Europees Parlement wellicht in met de voorstellen van de Commissie voor nieuwe EU-voorschriften voor veilige en milieuvriendelijke vrachtwagens (Richtlijn 2013/0195). Dankzij de nieuwe regels kunnen fabrikanten beter gestroomlijnde vrachtwagens op de markt brengen die 7 tot 10 % minder verbruiken, minder broeikasgassen uitstoten en bovendien veiliger zijn.

Violeta Bulc, EU Commissaris voor vervoer: "De definitieve goedkeuring door het Europees Parlement is een belangrijke stap om het Europees vrachtwagenpark te moderniseren. Deze maatregelen zullen de uitstoot en het aantal verkeersslachtoffers doen dalen en de brandstofkosten voor de bedrijven drukken. De constructeurs kunnen nieuwe vrachtwagens op de markt brengen en concurrerend blijven op de wereldmarkt. De stemming van vandaag zal het pad effenen voor een definitief akkoord tussen de lidstaten, zodat de voordelen van de nieuwe regels in de praktijk kunnen worden omgezet."

De nieuwe regels bieden een aantal belangrijke voordelen:

  • Veiliger: De huidige hoekige cabineontwerpen kunnen bij aanrijdingen met andere weggebruikers ernstige letsels veroorzaken. Ze bieden de bestuurder bovendien slechts een beperkt gezichtsveld. Op kruispunten is dat bijzonder gevaarlijk voor fietsers en voetgangers. Een afgerond ontwerp vergroot het gezichtsveld en verkleint het risico op ernstige letsels bij aanrijdingen tegen lage snelheid in de stad. Eén op drie gecontroleerde vrachtwagens is te zwaar geladen. Dat veroorzaakt schade aan de wegen en brengt de verkeersveiligheid in het gedrang. Dankzij ingebouwde en aan de digitale tachograaf gekoppelde weegsystemen en controleposten voor de weging van rijdende vrachtwagens wordt de handhaving over de grenzen heen geharmoniseerd. Schade door te zwaar geladen vrachtwagens kost de belastingbetaler jaarlijks naar schatting 950 miljoen euro.
  • Milieuvriendelijker:Het Europees vervoer maakt voor 96 % van zijn energiebehoeften gebruik van olie en olieproducten[1]. Beter gestroomlijnde cabines zullen het brandstofverbruik in het internationaal vervoer met 7 tot 10 % doen dalen en zijn uitermate gunstig voor onze economie en het milieu. Voor een vrachtwagen die 100 000 km aflegt, betekent dit voor de vervoersbedrijven een jaarlijkse besparing op de brandstofkosten van ongeveer € 5 000. Bovendien wordt een hoger maximumgewicht toegestaan om zwaardere batterijen kunnen te kunnen monteren in vrachtwagens - voor stadsverkeer - en bussen met alternatieve aandrijfsystemen (hybride, elektrisch). Het laadvermogen blijft echter identiek.
  • Meer innovatie en industriële perspectieven voor vrachtwagenconstructeurs: De Europese vrachtwagenconstructeurs zijn marktleider en de sector is één van de grootste zakelijke investeerders in onderzoek en ontwikkeling. Nieuwe gestroomlijnde cabines en achtervleugels bieden constructeurs de gelegenheid om nieuwe modellen te ontwikkelen en stimuleren op die manier de werkgelegenheid en economische groei in Europa.
  • Bevorderen van intermodaal vervoer:De administratie wordt verminderd zodat 45-voetcontainers gemakkelijker kunnen worden overgeladen tussen schip, vrachtwagen en trein.

Algemene informatie

De regelgeving waarin de maximumafmetingen en -gewichten van vrachtwagens zijn vastgesteld, dateert uit 1996 (Richtlijn 96/53/EG). Die specificaties moeten worden aangepast aan de technologische vooruitgang. De oude regels liggen aan de basis van het hoekige ontwerp van de huidige vrachtwagens. Die vormgeving is verre van aerodynamisch en veroorzaakt veel verkeersletsels.

Volgende stappen: De laatste stap is de goedkeuring door de Raad van de Europese Unie. Dat gebeurt wellicht binnen enkele weken. Vooraleer nieuwe voertuigen op de markt kunnen worden gebracht, moet ook de zogenaamde EU-regelgeving inzake de typekeuring van voertuigen worden aangepast.

Aerodynamische vleugels kunnen vanaf 2018 op de markt worden gebracht en de veilige en milieuvriendelijke cabines vanaf 2020. Alle andere vermelde maatregelen (aandrijving, controles en intermodaliteit) kunnen vanaf 2018 worden toegepast.

Voor nadere informatie

Website van Commissaris Bulc

Directoraat-generaal Mobiliteit en vervoer:

Afmetingen en gewichten

Huidige Richtlijn 96/53/EG

[1] European Commission, EU Energy and Transport in Figures, 2010.

STATEMENT/15/4586

 

Contactpersoon voor de pers

Voor het publiek:


Delen

Terug naar boven