r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commissie voert onderdeel werkprogramma 2015 uit: 73 hangende voorstellen worden ingetrokken

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op zaterdag 7 maart 2015.

Delen

Inhoud

1.

Commissie voert onderdeel werkprogramma 2015 uit: 73 hangende voorstellen worden ingetrokken

Brussel, 07 maart 2015

De Commissie bevestigt vandaag haar toezegging de regelgeving te verbeteren door de administratieve rompslomp terug te dringen, obstakels op regelgevingsgebied weg te werken en een gunstiger investeringsklimaat te creëren.

De Commissie heeft besloten 73 hangende wetsvoorstellen in te trekken. Dit had zij op 16 december 2014 bij de goedkeuring van het werkprogramma voor 2015 al aangekondigd. De lijst met ingetrokken voorstellen is nu bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Voorafgaand hieraan heeft de Commissie constructieve gesprekken met de andere EU-instellingen gevoerd, waarbij zij hun standpunten uiteen hebben gezet. De Commissie zal bij de uitvoering van haar werkprogramma nauw met de andere instellingen blijven samenwerken. Zij zal bijvoorbeeld meer ambitieuze en veelomvattende voorstellen doen met betrekking tot de circulaire economie, nu het pakket inzake afval vandaag is ingetrokken.

Achtergrond

Op 16 december 2014 heeft de Commissie het werkprogramma voor 2015 goedgekeurd: door middel van een nieuwe aanpak worden de tien prioriteiten van de politieke beleidslijnen van voorzitter Juncker omgezet in concrete acties. Deze lijst met taken beslaat twaalf maanden en bevat de doelstellingen die de Commissie voor het einde van het jaar bereikt wil hebben.

De Commissie-Juncker stelt een nieuwe en doelgerichte aanpak voor om tegemoet te komen aan de signalen die de kiezers bij de Europese verkiezingen in mei 2014 hebben gegeven. Dat houdt in dat Commissie slechts 23 nieuwe initiatieven zal voorstellen en bovendien, zoals vandaag is bevestigd, 73 voorstellen intrekt. De Commissie heeft zich ertoe verbonden enerzijds de regeldruk voor de lidstaten en het midden- en kleinbedrijf te verlagen, en anderzijds de grote thema's die baat hebben bij een Europese meerwaarde groots aan te pakken.

Meer informatie

Politieke beleidslijnen van voorzitter Juncker

Website over het werkprogramma 2015 van de Commissie

Documenten over het werkprogramma van de Commissie

Persbericht - Werkprogramma 2015

Informatieblad - Werkprogramma 2015

Werkprogramma 2015, bijlage II, Lijst van intrekkingen

IP/15/4567

 

Contactpersoon voor de pers

Voor het publiek:


2.

Relevante EU dossiers

Delen

Terug naar boven