r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Nederland stemt tegen de goedkeuring EU-uitgaven van 2013

donderdag 19 februari 2015, 10:39

DEN HAAG (PDC) - Samen met het Verenigd Koninkrijk en Zweden heeft Nederland tegen de goedkeuring van uitvoering van de EU-begroting van 2013 gestemd. Al sinds 2012 geven deze landen aan dat er te veel fouten zitten in de uitvoering van de EU-begroting. 

De landen vinden het vooral onaanvaardbaar dat het geoorloofde foutenpercentage van 2 procent nog steeds wordt overschreden; het bedraagt 4,7 procent. Tijdens de stemming in de Ecofin-Raad lieten de tegenstemmende landen optekenen dat zij het betreuren dat de Europese Rekenkamer al 20 jaar geen goedkeurende verklaring af kan geven over de Europese uitgaven.

De drie landen verwachten dat voorzitter Juncker van de Europese Commissie proactief stappen gaat ondernemen om het foutenpercentage omlaag te krijgen. Daarnaast vinden het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Nederland dat ook de EU-lidstaten, die ook geld uit EU-fondsen besteden, zich beter moeten verantwoorden. Nederland brengt al jaarlijks een verantwoording uit door middel van een lidstaatverklaring, voorzien van een oordeel van de Algemene Rekenkamer.

Verder vinden de drie landen dat er betere ondersteuning en training moet worden gegeven voor een juiste intepretatie van de verwachtingen, dat de verantwoording transparanter moet zijn en dat de regels eenvoudiger moeten worden. 

De tegenstem heeft geen directe gevolgen, omdat een meerderheid van de lidstaten vóór stemde. De Ecofin-Raad geeft slechts een advies aan het Europees Parlement; het parlement kan hier van afwijken wanneer zij besluit over de goedkeuring van de EU-bestedingen in 2013.

Bron: Ministerie van Financiën

Terug naar boven