r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Groen licht voor nog eens 18 programma’s voor plattelandsontwikkeling

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op vrijdag 13 februari 2015.

1.

Groen licht voor nog eens 18 programma’s voor plattelandsontwikkeling

Brussel, 13 februari 2015

Vandaag heeft de Europese Commissie opnieuw 18 plattelandsontwikkelings­programma's (POP's) goedgekeurd die zijn gericht op een groter concurrentievermogen van de landbouwsector van de EU, de zorg voor het platteland en het klimaat en een steviger economisch en sociaal weefsel van plattelandsgemeenschappen in de periode tot en met 2020. 14,3 miljard EUR van de EU-begroting gaat naar die 18 programma's, die daarbovenop worden medegefinancierd uit overheidsmiddelen op nationaal/regionaal niveau en/of particuliere middelen. Samen met de 9 in december goedgekeurde programma’s komt het totale aantal goedgekeurde POP’s vandaag op 27 (van 118 programma’s). Dat betekent dat tot nu toe programma’s zijn goedgekeurd ter waarde van meer dan 35 miljard EUR (ongeveer 36 % van de begroting).

EU-commissaris voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling, Phil Hogan, toont zich tevreden met de besluiten die vandaag zijn genomen: "Een van de sterke punten van onze aanpak op het gebied van plattelandsontwikkeling is dat we centrale prioriteiten hebben, maar dat elke lidstaat of regio een programma moet uitwerken dat op zijn eigen situatie en uitdagingen is toegespitst, of het nu gaat om de Azoren, de Ålandeilanden, Vlaanderen of Slowakije. De vandaag goedgekeurde programma’s zullen een scala aan dynamische projecten financieren, gaande van moderniseringsprojecten voor de landbouw in de Baltische republieken en de inspanningen om meer jonge landbouwers ertoe te bewegen tot de sector toe te treden in Slovenië, tot specifieke regelingen ter verbetering van de waterkwaliteit in Nederland of de bescherming van 2,5 miljoen hectare landbouwgrond in Engeland via regelingen voor milieuvriendelijk grondbeheer. Een belangrijk aspect van de POP's is het stimuleren van de kennisbasis van onze landbouwsector. Tot mijn tevredenheid kan ik bevestigen dat de 18 vandaag goedgekeurde programma’s samen meer dan een miljoen opleidingsplaatsen zullen creëren."

Achtergrond

In het kader van de bijstand voor plattelandsontwikkeling, de zogeheten tweede pijler van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, ontvangen de lidstaten EU-middelen die ze op nationaal of regionaal niveau beheren door middel van meerjarige, gecofinancierde programma's. In totaal zijn er 118 programma's gepland in alle 28 lidstaten, die in de periode 2014-2020 worden ondersteund met 99,6 miljard EUR EU-financiering uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) naast medefinanciering uit nationale, regionale en particuliere middelen. In de nieuwe plattelandsontwikkelingsverordening voor de periode 2014-2020 zijn zes economische, ecologische en sociale prioriteiten gesteld, en in de programma's zijn duidelijke doelstellingen opgenomen om aan te geven welke resultaten er moeten worden geboekt. Om hun acties beter te coördineren en een zo groot mogelijke synergie met de andere Europese structuur- en investeringsfondsen ( ESI-fondsen) te bereiken, is met elke lidstaat een partnerschapsovereenkomst gesloten waarin zijn brede strategie voor door de EU gefinancierde structurele investeringen wordt belicht.

De 18 vandaag goedgekeurde POP’s — met EU-financiering uit het Elfpo* (in miljoen EUR)

 

Programma

EU-financiering

% van het totale Elfpo

België - Vlaanderen

383,8

0,39 %

Duitsland - Beieren

1 516,0

1,56 %

Duitsland - Hessen

318,9

0,33 %

Duitsland - Mecklenburg-Vorpommern

936,8

0,96 %

Duitsland - Noordrijn-Westfalen

618,3

0,63 %

Estland

823,3

0,85 %

Spanje - nationaal kader **

/

/

Finland - Åland

20,7

0,02 %

Frankrijk - Nationaal Plattelandsnetwerkprogramma

23,0

0,02 %

Frankrijk - Mayotte

60,0

0,06 %

Litouwen

1 613,1

1,66 %

Letland

1 075,6

1,10 %

Nederland

607,3

0,62 %

Portugal - Azoren

295,3

0,30 %

Portugal - Madeira

179,4

0,18 %

Slovenië

837,8

0,86 %

Slowakije

1 545,3

1,59 %

Verenigd Koninkrijk - Engeland

3 470,7

3,56 %

 

14 325,3

14,70 %

* Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling

** Het Spaanse nationale kader is een belangrijke administratieve voorwaarde die voorafgaat aan de goedkeuring van de verschillende Spaanse regionale programma’s plus 1 nationaal netwerk.

IP/15/4424

 

Contactpersoon voor de pers

Voor het publiek:


Delen

Terug naar boven