r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Drie Nederlanders in bijzondere commissie belastingafspraken

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op donderdag 12 februari 2015, 11:31.

Het Europees Parlement heeft gisteren het groen licht gegeven voor de instelling van een bijzondere commissie die zich gaat buigen over belastingafspraken die door lidstaten zijn gemaakt. De commissie zal bestaan uit 45 leden, onder wie drie Nederlanders, te weten: Esther de Lange (EVP), Paul Tang (S&D) en Cora van Nieuwenhuizen (ALDE).

Uitslag van de stemming: 612 voor, 19 tegen en 23 onthoudingen.

Mandaat

De commissie is in eerste instantie opgezet voor zes maanden en gaat belastingafspraken, zogenaamde 'tax rulings', onder de loep nemen die sinds 1 januari 1991 zijn gemaakt. Ook gaat de commissie bekijken hoe de Europese Commissie met deze afspraken omgaat vanuit het oogpunt van staatssteun en komt de mate van transparantie die lidstaten over de gesloten deals betrachten aan de orde. Bovendien wil het EP een inschatting maken van het bedrag aan publiek geld dat vanwege de deals is weggelekt en komen er aanbevelingen voor de toekomst.

Achtergrond

De commissie is opgezet in reactie op een aantal onderzoeken die door de Europese Commissie zijn gestart naar geheime belastingafspraken in Luxemburg, Nederland, Ierland en België. In Nederland ging het om afspraken met Starbucks.

Procedure: Rules of Procedure art. 197: special committee

Links

Besluit tot oprichting bijzondere commissie belastingafspraken en mandaat (klik op 12.02.2015)

http://www.europarl.europa.eu/plenary/nl/texts-adopted.html

Samenstelling van de bijzondere commissie

http://www.europarl.europa.eu/sed/doc/news/document/CS01_20150211_en.doc

Regels voor het instellen van een bijzondere commissie (art. 197 Rules of Procedure):

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20150101+RULE-197+DOC+XML+V0//NL&navigationBar=YES

REF. : 20150206IPR21203


Delen

Terug naar boven