r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Grondrechtendebat met commissaris Timmermans

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 11 februari 2015, 14:00.

Parlementariërs gaan woensdagmiddag in debat met Commissievicevoorzitter voor grondrechten Frans Timmermans en de Letse Staatssecretaris EU-zaken Kalina Lukaševica over een "Europees toetsingskader voor democratie, rechtstaat en grondrechten".

Kandidaat EU-lidstaten worden geacht de Kopenhagen-criteria na te leven. Daarbij valt te denken aan mediavrijheid, respect voor minderheden en onafhankelijkheid van de rechtspraak.

Als landen eenmaal lid zijn van de EU, wordt er niet meer gecontroleerd of zij deze principes al dan niet respecteren. Bovendien zijn de mogelijkheden voor de Commissie beperkt om in te grijpen bij schendingen. Het vorige Parlement heeft met moties meermaals aangedrongen voor strenger toezicht.

Volg het debat live via EP Live en EbS+(links aan de rechterzijde) en op Twitter @EuroParlPress #euco #antiterrorism #PNR #Schengen

#fundamentalrights #ruleoflaw

REF. : 20150206IPR21210


Terug naar boven