r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Eigen middelen voor de EU-begroting: betere financiering van de EU

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 4 februari 2015, 15:27.

Volg het debat over de financiering van de EU rechtstreeks op onze website

De hervorming van financiering van de EU-begroting werd één van de meest omstreden punten in de onderhandelingen tussen het EP en de lidstaten over de meerjarenbegroting 2014-2020. Het veranderen van het huidige systeem - dat sterk afhankelijk is van nationale bijdragen - lijkt lastig te zijn maar er is een adviesgroep op hoog niveau opgericht om de mogelijkheden te verkennen. De begrotingscommissie zal het werk van de groep tot dusver op donderdag bespreken. Bekijk het live vanaf 09.00 uur.

De groep van hoog niveau bestaat uit vertegenwoordigers die betrokken zijn bij de begrotingsprocedure van de drie belangrijkste instellingen - de Europese Commissie, het Parlement en de Raad van de EU - en is belast met de herziening van wie wat en wanneer aan de EU-begroting betaalt. In een eerste evaluatie, gepubliceerd in december 2014, wijst de groep erop dat het systeem niet significant is veranderd in de afgelopen 25 jaar.

Eigen middelen

Om de begrotingsuitgaven in evenwicht te houden, heeft de EU recht op een aantal middelen zoals douanerechten, een deel van de BTW en de directe nationale bijdragen in overeenstemming met de relatieve rijkdom van de EU-landen.

Met de daling van de tarieven als gevolg van de liberalisering van de handel, daalden de douane-inkomsten zodat het aandeel van de btw-inkomsten en nationale bijdragen goed werd voor 83% van alle inkomsten in 2013. Het verslag van de groep stelt: "het systeem van eigen middelen is geleidelijk aan uitgegroeid tot een systeem van nationale bijdragen, met slechts een klein deel dat echte of autonome eigen middelen vertegenwoordigt".

Het EP heeft aangedrongen op een systeem dat minder complex is en onafhankelijker van de nationale begrotingen, aangezien concurrerende nationale belangen de consensus over de begrotingsbeslissingen de afgelopen jaren steeds moeilijker hebben gemaakt. Echter, voor elk voorstel om het systeem te hervormen, is unanimiteit onder de lidstaten vereist.

Verdere stappen

De adviesgroep is van plan om niet alleen te kijken naar voorstellen voor nieuwe financieringsbronnen maar ook naar de politieke en institutionele uitdagingen die hebben geleid tot het mislukken van eerdere pogingen tot hervorming. Zij is van plan om in 2016 haar conclusies te leveren en de Commissie zal ze gebruiken bij de tussentijdse evaluatie van de meerjarenbegroting 2014-2020.

REF. : 20150204STO19005


Delen

Terug naar boven