r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Kerstlog: Komt allen tezamen

Met dank overgenomen van C.D. (Dennis) de Jong, gepubliceerd op zondag 21 december 2014, column.

In vrijwel alle kerken wordt het met Kerstmis gezongen: Komt allen tezamen! Maar meent iedereen dat ook echt? Samen betekent geen sociale uitsluiting. Samen betekent daadwerkelijke solidariteit: dus niet, zoals het kabinet doet, van diegenen die het al moeilijk hebben, nog meer vragen. Samen betekent dat de zwaarste schouders graag de zwaarste lasten dragen, omdat hun leven daardoor extra zin krijgt. Samen betekent ook dat iedereen erbij hoort, ongeacht huidskleur, godsdienst, geslacht of seksuele oriëntatie. Samen betekent vluchtelingen een plek geven waar ze de ellende die ze achterlaten kunnen vergeten. Er is genoeg voor iedereen, maar dan moet iedereen wel echt samen willen komen. Kan dat in 2015?

In Brussel waait een onverminderd neoliberale wind. De wind van het ikke, ikke, ikke, vaak ook verpakt in het recht om zelf te kunnen kiezen. Maar dan moet je wel materieel en fysiek in staat zijn om te kiezen. Je komt er dan niet met een samenleving waaruit juist de mensen die het meest bevoordeeld zijn, zich terugtrekken, omdat ze niets te maken willen hebben met ‘mislukkelingen die hun hand op houden’. Of een samenleving waaruit de meest kwetsbaren worden verbannen naar de illegaliteit, als ze ‘afgewezen asielzoekers’ zijn, of naar de straat, als ze geen werk hebben en geen dak boven hun hoofd kunnen betalen.

Komt allen tezamen. Zullen we dat volgend jaar doen? Met elkaar de schouders eronder zetten? Nee zeggen tegen de lobby van grote bedrijven die de markt als panacee voor alles zien, maar ondertussen op grote schaal belasting ontwijken? En ja zeggen tegen die ondernemers die zich bewust zijn van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en samen met hun werknemers proberen een sociaal bedrijf te runnen? Ja zeggen tegen de medewerkers van de thuiszorg die ondanks de vermarkting door minister Schippers onvermoeibaar zorg blijven geven? Ja zeggen tegen de mensen van het Leger des Heils die protesteren tegen de sociale uitsluiting en daklozen, zwerfjongeren en andere kwetsbaren er toch weer bij proberen te halen?

Bij de SP tekenen we ervoor: een deel van ons zal Kerst in de kerk vieren en het ‘Komt allen tezamen’ meezingen. Een ander deel vult de Kerstdagen liever anders in. Maar we hebben wel gemeen dat we nooit met de rug naar de samenleving gaan staan. We voelen ons met elkaar verantwoordelijk en we trekken iedereen erbij. Samen aan de slag, zoals dat in een samen-leving hoort. Ik wens iedereen mooie Kerstdagen toe, samen met zoveel mogelijk anderen.


Terug naar boven