r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europese Veiligheidsunie

Paspoortcontrole
Bron: Frontex

De Europese veiligheidsunie richt zich voornamelijk op het instellen van actieplannen om terrorisme en veiligheidsdreiging tegen te gaan. De plannen zijn samengesteld in het beleidsprogramma 'naar een open en veilig Europa' van de Commissie. Dit is een meerjarenprogramma waarin een doeltreffende veiligheidsunie moet worden bewerkstelligt.

De belangrijkste doelstellingen in het meerjarenprogramma voor de Europese veiligheidsunie zijn:

 • Het creëren van een gemeenschappelijk en effectief migratie- en mobiliteitsbeleid;
 • De voltooiing van het Schengengebied en de voltooiing van het gemeenschappelijke visumbeleid;
 • Nauwere samenwerking met oostelijke en zuidelijke buurlanden;
 • Bestrijding van terrorisme;
 • Verhoging van het veiligheidsniveau voor burgers en ondernemers in de cyberruimte;
 • Controle op rechtssystemen.

Voor de Commissie-Juncker was veiligheid een topprioriteit. Voor de ontwikkeling van de Europese veiligheidsunie is in 2016 onde der Commissie-Juncker een eurocommissaris ingesteld. De eurocommissaris was tot de functie in 2019 werd opgeheven Sir Julian King. In totaal zijn er 22 wetsvoorstellen ingediend en zijn er zestien aangenomen. Zo is Frontex een grotere rol gaan spelen in de ontwikkeling van een Europese veiligheidsunie. Het mandaat van het agentschap is herzien zodat het lidstaten beter kan ondersteunen bij gezamenlijke operaties en het kan samenwerken met derde landen. Ook heeft de EU binnen Europol een Europees centrum voor de bestrijding van cybercriminaliteit ingezet dat lidstaten ondersteunt bij onderzoeken naar strafbare feiten.

Bij de Commissie-Von der Leyen vallen de taken voor de Europese veiligheidsunie onder die van de Eurocommissaris voor Binnenlandse Zaken, Ylva Johansson. In het werkprogramma van de Commissie 2020 werd een nieuwe strategie voor bestrijding van grensoverschrijdende bedreigingen aangekondigd. Deze werd in juli 2020 gepubliceerd.

Er wordt meer ingezet op gebieden waar de EU een meerwaarde kan bieden door lidstaten te ondersteunen. Verder ligt de nadruk op het bestrijden van terrorisme en georganiseerde misdaad. Ook moet de weerbaarheid van kritieke infrastructuur worden hersteld. Verder wil de Commissie cyberbeveiliging bevorderen en onderzoek stimuleren.

Om deze nieuwe strategie uit te kunnen voeren, zijn drie initiatieven gepresenteerd.

 • 1. 
  De strategie voor bestrijding kindermisbruik
 • 2. 
  Een actieplan om drugsproblematiek te bestrijden
 • 3. 
  Een actieplan om vuurwapenhandel te bestrijden

1.

Meer informatie

Terug naar boven