r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Economische missies naar Denemarken en/of Noord-Duitsland met minister Lilianne Ploumen

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in Den Haag
website: rvo.nl
datum 17 maart 2015 - 20 maart 2015
plaats Duitsland, Denemarken
aanwezigen E.M.J. (Lilianne) Ploumen e.a.
organisatie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

Wilt u zakendoen in Denemarken en/of Noord-Duitsland? Ga dan mee met de economische missies met Lilianne Ploumen, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Let op: Dit zijn 2 verschillende missies.

Deze missies lopen parallel aan het staatsbezoek van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima aan Denemarken en het werkbezoek aan Noord-Duitsland. De Koning en de Koningin nemen deel aan enkele programmaonderdelen van de missies.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland organiseert deze missies in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken en het economisch netwerk in Denemarken en Duitsland.

Denemarken (17 en 18 maart)

Denemarken is een land dat vele voordelen biedt als exportbestemming. Het land ligt dichtbij Nederland. Het is een overzichtelijke en hoog ontwikkelde markt (5,6 miljoen inwoners) met een hoge koopkracht. Het is een modern land dat sterk inzet op innovatie. Denemarken is ook kampioen duurzaamheid (streeft bijvoorbeeld naar volledige onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen in 2050).

De Denen lijken ook veel op de Nederlanders. We delen veel normen en waarden. Denemarken is al jaren het minst corrupte land ter wereld. Er zijn weinig cultuurverschillen. Denemarken hanteert weliswaar niet de euro, maar de Deense kroon is gekoppeld aan de euro. Er kan daarom ook in euro’s worden gefactureerd, dus zonder koersverlies.

Noord-Duitsland (19 en 20 maart)

De handels- en investeringsrelatie tussen Duitsland en Nederland is enorm, ook voor wereldwijde begrippen. Met een record handelsvolume van 169 miljard euro in 2013 staat de handelsrelatie wereldwijd op 'einzamer Spitze'.

Noord-Duitsland is een dynamische regio. De grootste stad Hamburg (1,7 miljoen inwoners) vervult met zijn haven en industrieel centrum een spilfunctie. Er is veel ruimte voor innovatieve technologieën. Voor Nederlandse ondernemers een interessant en kansrijk gebied dat letterlijk naast de deur ligt.

Focus op sectoren en thema’s

De economische missies naar Denemarken en Noord-Duitsland richten zich op de volgende (top)sectoren:

Denemarken (zie pdf voor kansen in deze sectoren)

 • Energie - focus op windenergie

  Denemarken heeft een zeer ambitieus doel op gebied van duurzaam energie en klimaat: in 2050 moet het land volledig onafhankelijk van fossiele brandstoffen zijn en moet alle energie van duurzame bronnen komen. Windenergie is de belangrijkste energievorm om dat doel te bereiken. Zo is als subdoel opgenomen dat de helft van de Deense elektriciteitsconsumptie in 2020 afkomstig van wind moet zijn

 • Life Sciences & Health - focus op thema medische technologie

  De Deense markt voor medische technologie / smart health is interessant om twee redenen:

  • De vijf Deense regio’s en de rijksoverheid investeren de komende jaren rond de 5,6 miljard euro in 15 ziekenhuisprojecten verspreid over heel Denemarken. Er is sprake van het bouwen van 5 nieuwe ziekenhuizen en het uitbreiden en moderniseren van 10 bestaande ziekenhuizen. Het merendeel van de projecten zal naar verwachting in 2020 klaar zijn - enkele iets eerder, enkele iets later.
  • Net als Nederland heeft Denemarken te maken met trends als vergrijzing, digitalisering en stijgende zorgkosten. Om op deze uitdagingen te reageren is er behoefte aan nieuwe, slimme methodes en technologieën.

Noord-Duitsland (zie pdf voor kansen in deze sectoren)

 • Life Sciences & Health - focus op thema smart health

  Net als Nederland heeft Duitsland te maken met trends als vergrijzing, digitalisering en stijgende zorgkosten. Deze trends zullen naar verwachting ingrijpende veranderingen gaan brengen voor de gezondheidsmarkt. De vraag rijst: hoe kan zorg betaalbaarder en toegankelijker worden, en tegelijkertijd de kwaliteit van de zorg worden verhoogd?

  Het thema smart health gaat hier op in en is bedoeld om een dialoog tussen Nederlandse en Duitse bedrijven op gang te brengen. Het doel is om tot oplossingen te komen voor deze shared challenges. Voor Nederlandse bedrijven, maar ook onderzoeksinstituten is de handelsmissie naar Noord-Duitsland een unieke mogelijkheid om met doeltreffende innovaties antwoord te geven op de maatschappelijke vraagstukken in de gezondheidsmarkt.

 • Energie - focus op windenergie

  Het thema (duurzame) energie staat hoog op de Duitse politieke agenda. In 2010 werd besloten dat de Duitse CO2 uitstoot ten opzichte van 1990 in 2050 80-95% lager moet liggen. Na de ramp in de kerncentrale in Fukushima in 2011 werd de 'Atomausstieg' besloten: alle 17 Duitse kerncentrales moeten uiterlijk in 2022 uit. Hierdoor kwam de Duitse energietransitie - de 'Energiewende' - in een stroomversnelling terecht. Duitsland zet sindsdien nog sterker in op duurzame energie en energiebesparing. In 2050 moet duurzame energie in minimaal 80% van de stroom en 60% van de totale energiebehoefte van Duitsland voorzien.

Bedrijvenprogramma

De missies bieden een goede gelegenheid voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen om de markten in Denemarken en Noord-Duitsland te verkennen, bestaande contacten aan te halen en om nieuwe contacten te leggen. Het programma voorziet in matchmaking, gekoppeld aan een thematische seminars. Daarnaast zullen netwerkactiviteiten en bedrijfsbezoeken worden georganiseerd. Ten slotte kunnen de missies worden benut om bijvoorbeeld contracten of MoU’s te ondertekenen in het bijzijn van hoogwaardigheidsbekleders.

Deelname

De kosten van deelname bedragen € 950 per bedrijf per missie. Reis- en verblijfkosten en eventuele kosten in het kader van de individuele matchmaking (tolken en individueel transport) zijn voor eigen rekening.

Het dienstenpakket dat u hiervoor wordt geboden:

 • deelname aan de (collectieve) programmaonderdelen
 • matchmaking (indien van toepassing)
 • vermelding van uw bedrijfsprofiel in het missieboekje
 • collectief lokaal vervoer
 • lokale ondersteuning door de organisatie.

Deelname is op basis van volgorde van aanmelding en bedrijven uit de bovengenoemde sectoren genieten de voorkeur.

Meer informatie

Voor meer informatie over de economische missies kunt u contact opnemen met tel. 088 - 042 42 42 of per e-mail karin.schipper@rvo.nl


Inhoud

1.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

Dit is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is op 1 januari 2014 ontstaan uit een fusie van Agentschap NL en de Dienst Regelingen.

Deze Rijksdienst is actief op het gebied van duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Het doel is om kansen van ondernemers te vergroten en hun positie te versterken. De Rijksdienst kan ondernemers helpen met subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving. Zij werkt in opdracht van ministeries en de Europese Unie.

2.

Meer over...

Terug naar boven