r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Meer actie voor Europese aanpak dierenwelzijn

Met dank overgenomen van Ministerie van Economische Zaken (EZ), gepubliceerd op zondag 14 december 2014.

Duitsland, Denemarken en Nederland roepen de Europese Commissie op meer actie te ondernemen om het welzijn van dieren te verbeteren. De landen doen deze oproep tijdens de door de staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken georganiseerde top over dierenwelzijn in Nederland. Hiermee bekrachtigt zij ook de intensieve samenwerking met haar Duitse en Deense collega’s Schmidt en Jørgensen om dierenwelzijn in Europa blijvend te verbeteren. Zo spraken de drie onder meer over dierenwelzijnseisen bij transport, ingrepen bij pluimvee en varkens, antibiotica-reductie en innovatieve stal-concepten die zijn ingericht om het welzijn van dieren optimaal te borgen.

Dijksma: 'Het is terecht dat er veel aandacht is voor het welzijn van onze dieren. En Nederland loopt daarin voorop. Dierenwelzijn houdt echter niet op bij de grens. Een Europese aanpak voorkomt meer onnodige welzijnsproblemen en creëert tegelijk een gelijk speelveld.'

Maatregelen transport

Zo pleiten de drie landen ervoor dat de reistijd voor slachtdieren binnen Europa terug moet van tijden van soms wel meer dan 24 uur naar 8 uur. Sommige diersoorten moeten tijdens het transport meer ruimte krijgen dan nu het geval is. Daarnaast willen de lidstaten dat jonge kalveren pas op z’n vroegst met 14 dagen op transport mogen en niet zoals nu al met 10 dagen. Kalveren onder de 14 dagen zijn helemaal afhankelijk van melk, waardoor tijdens transport voeden en drinken lastig wordt.

Goede voorbeelden

De bewindspersonen van de drie landen hebben afgesproken samenwerking op het gebied van onderzoek naar dierenwelzijn te stimuleren. Ook het uitwisselen van goede praktijkvoorbeelden maken onderdeel uit van die afspraken. Een van die voorbeelden is de rondeelstal. Dit zijn stallen waar kippen hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen. Verder zijn er speciale ruimtes waar de kippen kunnen scharrelen en een stofbad kunnen nemen. In tegenstelling tot de reguliere pluimveehouderijen hoeven de snavels van rondeelkippen niet gekapt te worden en de kippen gaan naar buiten wanneer ze dat willen.


Terug naar boven