r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek
Niet/beperkt geactualiseerd na 31 december 2014.

Europese Raad 18 december 2014

Europese Raad 18 december 2014 © Europese Unie, 2015

Op 18 december 2014 was de Europese Raad bijeen om te praten over de economische ontwikkeling van de Europese Unie en de afzonderlijke lidstaten. In samenhang daarmee is ook het investeringsplan van Commissievoorzitter Juncker besproken. Daarnaast besprak de Europese Raad de laatste ontwikkelingen op het buitenlands beleid. De bijeenkomst, die oorspronkelijk voor 18 en 19 december op de agenda stond, werd op de eerste avond al afgerond.

Het was de eerste Europese Raad onder voorzitterschap van de nieuwe vaste voorzitter Donald Tusk.

Inhoud

1.

Onderwerpen

Toezicht op economische ontwikkeling lidstaten

In november 2014 publiceerde de Europese Commissie de jaarlijkse "Annual Growth Survey" waarin de economische ontwikkeling van de afzonderlijke lidstaten wordt doorgelicht. Dit doet de Commissie in het kader van het Europees semester dat in het leven is geroepen om het verscherpt toezicht te houden op de nationale economieën en overheidsbegrotingen van de lidstaten.

Naar aanleiding van de bevindingen van de Commissie bekijkt de Europese Raad of er verdere stappen nodig zijn om het concurrentievermogen van de Europese Unie te bevorderen. Het scheppen van extra banen heeft hierbij hoge prioriteit.

Investeringsplan Juncker

Om de economische groei aan te jagen heeft commissievoorzitter Juncker een plan ontvouwd dat moet leiden tot 315 miljard euro aan extra investeringen in 2015-2017. De Europese Raad is akkoord gegaan en zal eventuele maatregelen om de economie te stimuleren afstemmen met de mogelijkheden die het investeringsplan biedt. In januari 2015 zal de Europese Commissie met een voorstel komen; het streven is dat de nieuwe investeringen medio 2015 geactiveerd kunnen worden.

Buitenlands beleid

Iedere Europese Raad worden de meest urgente kwesties op het terrein van het buitenlands beleid besproken. De Raad besloot de sancties tegen Rusland aan te scherpen, waarbij vooral handel met de Krim verder aan banden werd gelegd. Oekraïne kan blijven rekenen op (financiële) steun van Europa, maar extra geld is voorlopig niet toegezegd. Tusk benadrukte dat een langetermijnperspectief voor Oekraïne alleen mogelijk is in het kader van een gezamenlijke strategie naar Rusland toe.

Voor wat betreft de handelsovereenkomst met de VS (TTIP) dringt de Europese Raad erop aan dat de EU en de VS alles in het werk stellen om eind 2015 tot een afronding van de onderhandelingen te komen.

2.

Meer informatie

Terug naar boven