r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europese bedrijven moeten meer in O&O investeren om wereldwijd te blijven concurreren

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 4 december 2014.

1.

Europese bedrijven moeten meer in O&O investeren om wereldwijd te blijven concurreren

Brussel, 04 december 2014

De investeringen van bedrijven in onderzoek en ontwikkeling in de EU zijn in 2013, ondanks het ongunstige economische klimaat, met 2,6 % toegenomen. Deze groei is echter vertraagd ten opzichte van de 6,8 % van het jaar daarvoor. De toename ligt ook beneden het wereldwijde gemiddelde van 4,9 % en blijft achter bij die van het bedrijfsleven in de VS (5 %) en Japan (5,5 %).

Deze resultaten worden vandaag bekendgemaakt in het EU-scorebord 2014 van industriële O&O-investeringen van de Europese Commissie, dat een analyse bevat van de 2 500 grootste ondernemingen ter wereld, die samen goed zijn voor 90 % van de totale O&O-uitgaven van het bedrijfsleven. Uit de gegevens blijkt dat in 2013 de in de EU gevestigde bedrijven (633) 162,4 miljard EUR hebben geïnvesteerd, tegenover 193,7 miljard EUR aan investeringen door de ondernemingen in de VS (804) en 85,6 miljard EUR door de Japanse ondernemingen (387).

Carlos Moedas, commissaris voor Onderzoek, Wetenschap en Innovatie, zei hierover het volgende: " Ondanks het barre economische klimaat blijven de Europese bedrijven investeren in onderzoek en ontwikkeling. Dat is goed nieuws, maar er is meer nodig om de concurrentie bij te houden. Nu de overheidsmiddelen beperkt zijn, is het aantrekken van O&O-investeringen uit de private sector des te belangrijker. Er zijn meer bedrijven dan ooit betrokken bij Horizon 2020, maar we zijn nu klaar om onze inspanningen te vergroten. Het door de Commissie en de Europese Investeringsbank ingediende investeringsplan van 315 miljard EUR zal ertoe bijdragen dat er meer private investeringen voor risicovollere projecten worden aangetrokken, hetgeen O&O in heel Europa ten goede komt."

Tibor Navracsics, commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Jongerenzaken en Sport, voegde hieraan toe: "Europa is aantrekkelijk voor O&O-investeringen dankzij de aanwezigheid van uitmuntende onderzoekers en goede mogelijkheden om kennis te delen. Maar om de concurrentie in de rest van de wereld bij te houden, moeten we de investeringen opvoeren - en deze moeten ten goede komen aan een breed scala aan onderzoeksgebieden en -sectoren. Voor het opbouwen van een kenniseconomie zijn sterke fundamenten nodig, en wij rekenen op onze partners van de industrie om ons hierbij te helpen.”

De ondernemingen en sectoren die het meest in O&O investeren

De Europese autofabrikant Volkswagen voert voor het tweede achtereenvolgende jaar de lijst aan met 11,7 miljard EUR aan O&O-investeringen (een stijging van 23,4 %). De tweede en de derde plaats in de rangorde worden ingenomen door Samsung (Zuid-Korea) en Microsoft (VS).

De automobielsector, waar de investeringen bleven stijgen met 6,2 %, is goed voor een kwart de totale O&O-investeringen door ondernemingen van het EU-scorebord. Daarentegen hebben hightech-sectoren zoals de farmaceutische sector en de informatica-industrie een zwakkere groei doorgemaakt en het totale gemiddelde van O&O-investeringen in Europa verminderd.

Werkgelegenheid

De ondernemingen van het scorebord hadden in 2013 wereldwijd 48 miljoen personen in dienst. In de laatste acht jaar (2005-2013) is het personeelsbestand van de in de EU gevestigde bedrijven gestegen met 18,2 %, waarbij de meeste groei was te zien in de sectoren die veel in O&O investeren. Dit blijft een duidelijke trend, ondanks de lichte daling in de werkgelegenheid (0,6 %) bij ondernemingen in de EU in het afgelopen jaar.

Trends

Bij de in de EU gevestigde ondernemingen is 97 % van de totale O&O-investeringen gedaan door ondernemingen die in tien landen zijn gevestigd. De totale prestatie werd in grote mate gerealiseerd door ondernemingen in drie landen: Duitsland, Frankrijk en het VK, die samen goed zijn voor twee derde van het totaal. In Duitsland en het Verenigd Koninkrijk bleven de investeringen bovengemiddeld stijgen (met respectievelijk 5,9 % en 5,2 %), terwijl de Franse ondernemingen een daling in de O&O-investeringen vertoonden (-3,4 %).

De afnemende investeringen bij een aantal grote ondernemingen in de EU hebben tot een sterke daling van het percentage O&O-investeringen van hun land geleid. Dit gold voor Nokia (‑17,1 %) en STMicroelectronics (‑19,2 %), die een significant effect hadden op de totale investeringen in Finland (-11,6 %) en Nederland (-0,1 %), twee van de toptienlanden in Europa.

Anderzijds vertoonden de scorebord-ondernemingen in sommige EU-landen een toename van O&O-investeringen in hun land boven het mondiale gemiddelde: Ierland (13,6 %) en Italië (6,4 %), of boven het EU-gemiddelde: Spanje (4,4 %).

Achtergrond

Het EU-scorebord 2014 van industriële O&O-investeringen wordt jaarlijks gepubliceerd door de Europese Commissie (DG Onderzoek en innovatie en DG Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek). Het scorebord 2014 is gebaseerd op een steekproef van 2500 bedrijven. Voor het onderzoek worden de belangrijkste O&O- en economische indicatoren verzameld, die afkomstig zijn uit de meest recente gepubliceerde rekeningen van de ondernemingen. Het onderzoek meet de totale waarde van hun uit eigen middelen gefinancierde O&O-investeringen, ongeacht waar het O&O plaatsvindt. Het bestrijkt ondernemingen die in 2013 meer dan 15,5 miljoen EUR investeerden. Zij zijn gevestigd in de EU (633), de Verenigde Staten (804), Japan (387) en in andere landen (676), waaronder China (199), Taiwan (104), Zuid-Korea (80) en Zwitserland (62). Dankzij het databestand met de historische scorebordgegevens over de belangrijkste O&O-ondernemingen sinds 2003 kunnen de gedragingen en de prestaties van ondernemingen worden geanalyseerd over langere perioden.

De EU-enquête 2014 naar de trends in de industriële O&O-investeringenis gebaseerd op een uitgebreide steekproef van de duizend grootste investeerders in O&O in de EU.

Meer informatie:

Factsheet "World trends in R&D private investment. Facts and figures"

EU-scorebord 2014 van industriële O&O-investeringen: http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard14.html

EU-enquête 2014 naar de trends in de O&O-investeringen door de industrie: http://iri.jrc.ec.europa.eu/survey14.html

Infografiek: O&O-scorebord van de EU. Benchmarking EU industry innovation performance to help shape EU policy

Verslagen van IRMA (Industrial Research Investment Monitoring and Analysis):

http://iri.jrc.ec.europa.eu/reports.htm

Voor meer informatie over Horizon 2020, zie:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

Voor meer informatie over het investeringsplan van de EU:

http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/index_en.htm

IP/14/2342

 

Contactpersoon voor de pers

Lucia CAUDET (+32 2 295 61 82)

Mirna BRATOZ (+32 2 298 72 78)

Voor het publiek:

Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Delen

Terug naar boven