r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europees Sociaal Fonds: 1 miljard euro voor banen en sociale inclusie in Vlaanderen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op vrijdag 28 november 2014.

1.

Europees Sociaal Fonds: 1 miljard euro voor banen en sociale inclusie in Vlaanderen

Brussel, 28 november 2014

De Europese Commissie heeft vandaag het Vlaamse operationeel programma voor de uitvoering van het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor 2014-2020 goedgekeurd.

Dit programma beschrijft de prioriteiten en doelstellingen op grond waarvan meer dan 1 miljard euro (waarvan 394 miljoen van de EU-begroting) wordt besteed om banen te helpen scheppen en de sociale samenhang in Vlaanderen te helpen versterken.

" Ik ben blij dat de succesvolle investeringen voor banen en sociale inclusie in Vlaanderen worden voortgezet en dat het Europees Sociaal Fonds een sterk element van sociale innovatie behoudt dat voor veel burgers voor positieve oplossingen kan zorgen", aldus Marianne Thyssen, commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit.

Het programma heeft ten doel de bestaande Vlaamse initiatieven inzake banen en sociale inclusie aan te vullen en innovatieve sociale maatregelen en transnationale samenwerking te bevorderen. Verder ondersteunt het een aantal specifieke acties, gericht op ondernemerschap, de sociale economie, laaggeschoolde jongeren en de Roma. De prioriteiten van dit programma zijn:

  • Bevordering van projecten voor duurzame banen van hoge kwaliteit en arbeidsmobiliteit; en investeringen in onderwijs, opleidingen en een leven lang leren. Deze gebieden ontvangen ongeveer 60% van de totale financiering en vormen een aanvulling op het Vlaamse loopbaanbeheerbeleid dat beoogt de arbeidsmarkt efficiënter te maken. De ESF-projecten concentreren zich met name op de belangrijke omslagpunten in individuele loopbanen.
  • Ongeveer 20% van de financiering dient ter ondersteuning van projecten op het gebied van sociale inclusie, gelijkheid en bestrijding van armoede. Het doel van deze projecten is om voor de kwetsbaarste groepen, zoals de Roma, het pad naar werk en de gemeenschap te effenen.
  • Structurele maatregelen op federaal en Vlaams niveau om ouderen aan te sporen aan het werk te blijven of een nieuwe baan aan te nemen. Deze maatregelen worden aangevuld met ESF-projecten voor "actief ouder worden", waarbij bedrijven worden geholpen om een aantrekkelijke omgeving voor oudere werknemers te bieden.

Bovendien zet het ESF bestaande inspanningen voor transnationale samenwerking en innovatie voort - en ontwikkelt en professionaliseert deze prioriteitsactiviteiten verder. In totaal helpt het Vlaamse operationeel programma naar verwachting 250 000 mensen een baan te vinden, een bedrijf te starten of onderwijs of een opleiding te volgen.

Achtergrond

De Europese Commissie heeft op 29 oktober haar goedkeuring gehecht aan een "partnerschapovereenkomst" met België, waarin de strategie voor het optimaal gebruik van de Europese structuur- en investeringsfondsen in de regio's en de steden van het land voor de periode 2014-2020 ( IP/14/1219) wordt uiteengezet. De doelen van de partnerschapovereenkomst worden in vier operationele programma's (Vlaanderen, Brussel, Wallonië-Brussel en de Duitstalige Gemeenschap) in investeringsprioriteiten en concrete maatregelen verdeeld, waardoor de individuele projecten overeenkomstig de met de Commissie overeengekomen prioriteiten en streefdoelen kunnen worden gekozen, uitgevoerd, gemonitord en beoordeeld.

Het Europees Sociaal Fonds speelt een fundamentele rol bij het ondersteunen van de investeringen in menselijk kapitaal door de lidstaten en zodoende bij het versterken van het concurrentievermogen van de Europese economie nu die uit de crisis komt. Het ESF ondersteunt elk jaar meer dan 15 miljoen mensen door hen te helpen nieuwe vaardigheden te leren en beter werk te vinden. Het ESF bestrijdt sociale uitsluiting en armoede en zorgt voor efficiëntere overheidsinstellingen.

Voor de periode 2014-2020 is voor de eerste keer in de geschiedenis van het EU-cohesiebeleid een minimum ESF-deel van 23,1% (op EU-niveau) van cohesiebeleidfinanciering vastgesteld - zie MEMO/14/84.

Meer informatie

Website van het ESF

Neem een abonnement op de gratis email nieuwsbrief over werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie van de Europese Commissie

Marianne Thyssen : Twitter

IP/14/2229

 

Contactpersoon voor de pers

Mina ANDREEVA (+32 2 299 13 82)

Tove ERNST (+32 2 298 67 64)

Voor het publiek:

Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Delen

Terug naar boven