r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Senatoren Franken en Kox aanwezig bij pauselijk bezoek aan Raad van Europa

Met dank overgenomen van Eerste Kamer, gepubliceerd op donderdag 27 november 2014.

Dinsdag 25 november 2014 waren senatoren Hans Franken (CDA) en Tiny Kox (SP) aanwezig bij het bezoek van Paus Franciscus aan de Raad van Europa in Straatsburg . De heer Franken was hierbij aanwezig in zijn hoedanigheid van leider van de Nederlandse PACE delegatie; de heer Kox als voorzitter van een van de vijf fracties in de assemblee. In zijn toespraak prees de paus de kernwaarden van de organisatie, die dit jaar 65 jaar bestaat. Hij benadrukte dat de Raad van Europa een belangrijke rol heeft in het beschermen van mensenrechten, democratie en de rule of law .

Toespraak van Paus Franciscus in de Raad van Europa:

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800c8ec0

Nieuwsbericht website van de PACE:

http://assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-EN.asp?newsid=5314&lang=2&cat=15


Delen

Terug naar boven