r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Koenders spreekt met Italiaanse ambtsgenoot over Europa

Met dank overgenomen van Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ), gepubliceerd op maandag 24 november 2014.

Minister Koenders (Buitenlandse Zaken) heeft maandag in de Italiaanse hoofdstad Rome overleg gevoerd met zijn ambtsgenoot, Paolo Gentiloni. Hij sprak ook met de Italiaanse staatssecretaris voor Europese Zaken, Sandro Gozi. De gesprekken gingen onder meer over de geopolitieke situatie van dit moment en over Europa.

'Italië draait op dit moment een succesvol EU-voorzitterschap. Die eer valt ons in 2016 te beurt, dus het is goed om ervaringen uit te wisselen en van elkaars standpunten op de hoogte te zijn', zei Koenders na afloop van de gesprekken. De economische en financiële agenda kwam tijdens de gesprekken ook aan de orde.

Koenders heeft Italië gevraagd om steun bij het verder ontwikkelen van de veiligheids- en defensiesamenwerking in de EU. 'We moeten gezamenlijk werken aan langetermijnoplossingen voor de crises aan de randen van Europa, zoals de situatie in Libië en de opmars van ISIS in Irak en Syrië. De EU moet een grote rol spelen en meer aandacht schenken aan de stabiliteit in de onmiddellijke nabijheid van Europa.'

De ministers spraken elkaar ook over de spanningen met Rusland en de instabiele situatie in het oosten van Oekraïne. 'Ik heb benadrukt dat het in deze kwestie van groot belang is dat de Europese Unie eensgezind optreedt', zei Koenders. 'Als één blok staan we vele malen sterker dan als lidstaten alleen.'

Koenders bracht ook de illegale migratie naar de Europese Unie ter sprake. Italië kampt met de komst van grote aantallen bootvluchtelingen uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten. 'Illegale migratie leidt tot serieuze problemen voor de mensen zelf, maar ook voor de EU bij de opvang van migranten', stelt Koenders. 'Het is dan ook belangrijk constant actief te blijven om levens te redden en op Europees niveau in te zetten op een geïntegreerde benadering van de problematiek, waaronder het aanpakken van mensensmokkel en het verbeteren van de situatie in de landen van herkomst.'

Een gezamenlijke aanpak van deze problematiek, onder andere in het kader van grensbeheer zoals de versterkte Frontex-operatie Triton in de Middellandse Zee ten zuiden van Italië, is volgens de minister hard nodig. Nederland draagt hieraan bij door de inzet van materieel, waaronder een kustwachtvliegtuig, en experts zoals grenswachters en documentspecialisten.

Tijdens zijn bezoek aan Rome sprak Koenders ook met vertegenwoordigers van de Communita di Sant'Egidio over crisissituaties in de wereld en conflictbemiddeling. Sant'Egidio is een christelijke gemeenschap die wereldwijd actief is op het terrein van dialoog en vreedzame oplossing van conflicten.


Terug naar boven