r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

VN-rapport: netto-uitstoot CO2 moet voor 2070 naar nul

donderdag 20 november 2014, 14:04

DEN HAAG (PDC) - Om de temperatuurstijging te beperken tot 2 graden Celsius, moet de uitstoot van CO2 voor het jaar 2070 netto tot nul zijn teruggebracht: de uitstoot die dan nog plaatsvindt moet gecompenseerd worden door bijvoorbeeld het aanplanten van bossen of het afvangen en opslaan van CO2. Dat staat in het vijfde Emissions Gap rapport van het Milieubureau van de Verenigde Naties (UNEP). Er zijn snel extra maatregelen nodig om dat doel te bereiken.

Internationaal is afgesproken om de stijging van de temperatuur op aarde te beperken tot 2 graden. Lukt dat niet, dan dreigen gevaarlijke en onomkeerbare gevolgen voor de mensheid. 

De uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen is sinds 1990 met 45 procent gestegen. Om de temperatuurstijging te beperken moet de uitstoot in 2030 met 15 procent zijn verminderd en in 2050 met de helft. De doelstellingen zijn haalbaar door de inzet van duurzame energie en energiebesparing. Hoe langer er met maatregelen wordt gewacht, hoe hoger de kosten worden, aldus het UNEP. 

Ook het internationale klimaatpanel IPCC gaf eerder deze maand aan dat de uitstoot van broeikasgassen voor 2100 tot nul moet zijn gereduceerd. Begin december vindt een klimaatconferentie plaats in Peru.

Bron: UNEP; de Volkskrant

Terug naar boven