r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Onderzoek: windparken op zee kunnen miljarden opleveren

maandag 17 november 2014, 14:15

DEN HAAG (PDC) - Windparken op zee kunnen in het gunstigste geval een effect van 12 miljard euro op de welvaart hebben. Dat blijkt uit een kosten-batenanalyse die bureau SEO economisch Onderzoek heeft uitgevoerd in opdracht van milieuorganisatie Natuur & Milieu. In het huidige Europese emissiehandelssysteem (ETS) wordt de uitstoot van CO2 amper belast. Investeringen in windenergie beperken de negatieve klimaateffecten die hierdoor ontstaan. 

Door CO2 maar minimaal te belasten ontbreekt de prikkel om de uitstoot daarvan te beperken. Bij een goed werkend ETS-systeem zou de CO2-uitstoot wel belast worden en heeft het bouwen van windmolens niet veel maatschappelijk effect. In de huidige situatie ligt de winst van nieuwe windparken op zee dan ook vooral in het beperken van de schade aan het klimaat. Dit maatschappelijke rendement wordt nu echter onterecht niet meegeteld in de economische kostenberekeningen voor windenergie, aldus Natuur & Milieu. 

Het onderzoek komt, niet toevallig, uit op de dag dat het kabinet debatteert over het energieakkoord. Coalitiepartijen PvdA en VVD zijn het oneens over de maatregelen die Nederland moet treffen om in 2020 te kunnen voldoen aan de eis dat er 14 procent duurzame energie opgewekt moet worden. Daar waar PvdA zo snel mogelijk maatregelen wil, is dat de VVD nog veel te vroeg.

Bron: Trouw; SEO

Terug naar boven