r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Mediterraan Water Forum Spanje, Murcia

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in Den Haag
website: rvo.nl
datum 25 november 2014 09:00 - 27 november 2014
plaats Murcia, Spanje
organisatie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

Heeft u producten of expertise op het gebied van watermanagement en watertechnologie? En wilt u uitbreiden naar de Middellandse Zeelanden? Kom dan naar het Mediterraan Water Forum in Murcia, Spanje.

Mediterraan Water Forum

Tijdens het Mediterraan Water Forum kunt u een stand huren om uw producten en diensten te presenteren. Zo kunt u in contact komen met nieuwe handelsrelaties. In de bijlage staan de voorwaarden en tarieven.

Seminar

De Nederlandse ambassade in Spanje organiseert een seminar tijdens dit evenement, op dinsdag 25 november. Doel van het seminar is in de watersector tussen overheid, onderzoekswereld en bedrijfsleven van beide landen te bevorderen. Internationale samenwerking biedt mogelijkheden om nieuwe projecten en producten te ontwikkelen en nieuwe markten te openen.

Speciale nadruk tijdens het seminar ligt op water in de landbouw. De landbouwsector is belangrijk voor Murcia, maar het gebied kampt met een grote waterschaarste. Murcia voorziet slechts in de helft van haar waterbehoefte. Een Spaans-Nederlands consortium presenteert een project dat in dit verband wordt uitgevoerd.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zet zich actief in voor de belangen van Nederlandse bedrijven in het buitenland. Onder meer via het netwerk van ambassades.

Programma seminar

Het programma van het seminar heeft drie blokken:

  • Overheid/bedrijfsleven: in dit gedeelte presenteren beide landen hun beleid, strategie, prioriteiten en specifieke deskundigheid.
  • Marokko/Tunesië, Saoedi-Arabië en Portugal kennen een soortgelijke watersituatie als Spanje wat betreft waterschaarste. Vertegenwoordigers uit deze landen schetsen een beeld van de situatie in hun land en geven daarbij aan waar zij behoefte aan hebben.
  • Water efficiency in de landbouw: Nederland en Spanje presenteren de resultaten van een concreet gezamenlijk project dat bijdraagt aan oplossingen voor de bestaande waterproblematiek. Dit project, IRIS (Intelligent Reclaim Irrigation System), is uitgevoerd door een consortium van twee Nederlandse bedrijven en drie Spaanse bedrijven/instanties. Verder zal er aandacht zijn voor ontziltingsinstallaties, gewassen die bestand zijn tegen brak water en de structuur en organisatie van de Spaanse irrigatiewaterschappen.

Na afloop van het seminar is er gelegenheid om te netwerken. Tijdens het seminar is er simultane vertaling van het Engels in het Spaans en omgekeerd. Het definitieve programma voor het seminar wordt binnenkort gepubliceerd.

Informatie en deelname

Neem voor vragen of deelname aan het seminar contact op met de Landbouwraad van de Nederlandse Ambassade in Madrid, Tineke Zwitser, mad-lnv@minbuza.nl of tineke.zwitser@minbuza.nl.

Aanmelding voor het Mediterraan Water Forum 2014 kan tot en met 14 november.


Delen

Inhoud

1.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

Dit is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is op 1 januari 2014 ontstaan uit een fusie van Agentschap NL en de Dienst Regelingen.

Deze Rijksdienst is actief op het gebied van duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Het doel is om kansen van ondernemers te vergroten en hun positie te versterken. De Rijksdienst kan ondernemers helpen met subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving. Zij werkt in opdracht van ministeries en de Europese Unie.

2.

Meer over...

Delen

Terug naar boven