r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

VN-klimaatpanel: uitstoot broeikasgassen eind deze eeuw naar nul

maandag 3 november 2014, 14:41

DEN HAAG (PDC) - Het VN-klimaatpanel IPCC concludeert in haar onlangs verschenen rapport dat acute actie nodig is om de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk te verminderen om zeer ernstige en onomkeerbare problemen in de toekomst te voorkomen. Hoe langer er gewacht wordt, hoe groter de problemen worden en hoe hoger de kosten van een oplossing zijn. Het rapport is opgesteld door 115 internationale wetenschappers en beleidsmakers, en vormt de aanloop naar de internationale klimaatconferentie die eind volgend jaar gehouden wordt in Parijs. 

Als de gemiddelde temperatuur op aarde in het huidige tempo door blijft stijgen, zijn risicovolle veranderingen onvermijdelijk. De zeespiegel zal aanzienlijk verder stijgen en extreme weersomstandigheden zullen veel vaker voorkomen. Ook de natuur en de voedselvoorziening zullen worden aangetast en de energiezekerheid zal worden ondermijnd. Dit alles zal leiden tot meer conflicten en migratie. 

Snelle actie is daarom noodzakelijk. Volgens de onderzoekers is het mogelijk om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden Celsius ten opzichte van 1850, de tijd voor de industriële revolutie. Alle landen moeten daarvoor de netto uitstoot van broeikasgassen in 2050 met 40 tot 70 procent verminderen. In het jaar 2100 moet de uitstoot gereduceerd zijn tot nul. 

De oplossing is echter niet eenvoudig: een combinatie van publieke en private investeringen, innovatie, effectief bestuur en veranderingen in levensstijl is nodig. Het gebruik van fossiele brandstoffen moet in zijn geheel vervangen worden door schone energie. Het verminderen van de uitstoot levert bovendien bijkomende positieve effecten op, zoals meer zekerheid in energievoorziening, betere luchtkwaliteit en een duurzame economie. 

Ook VN-chef Ban Ki-moon onderschrijft de acute noodzaak tot actie. 'Deze boodschap bevat geen dubbelzinnigheden. De leiders moeten handelen. Zij kunnen geen tijd verliezen', aldus Ban Ki-moon. Het is volgens de onderzoekers echter nog onzeker of de klimaattop eind 2015 in Parijs ook daadwerkelijk tot een akkoord zal leiden. 

bronnen: IPCC, de Volkskrant, Trouw

Terug naar boven