r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Nieuwe stemwijze in Raad van Ministers

vrijdag 31 oktober 2014, 16:42

Met ingang van 1 november verandert de gebruikelijke stemwijze in de Raad van de Europese Unie. De Raad neemt dan een voorstel aan als 55% van het aantal lidstaten, met een minimum van 15, vóór stemt. Ook moeten de lidstaten die voor zijn, ten minste 65% van de totale bevolking van de Europese Unie vertegenwoordigen. Dit geldt voor besluiten die met gekwalificeerde meerderheid worden genomen; dat gebeurt in de meeste gevallen.

Hiervoor had elk land een bepaald aantal stemmen. Dat 'stemgewicht' was gebaseerd op het aantal inwoners. Een voorstel was dan aangenomen als het ten minste 260 van de 352 stemmen kreeg, oftewel 74%. Ook in dat geval moesten minimaal 15 lidstaten vóór stemmen: de helft plus een. 

De wijziging is vastgelegd in het Verdrag van Lissabon, dat in 2009 in werking trad, maar voor deze bepaling een overgangstermijn had van vijf jaar. Dezelfde aanpassing geldt voor besluiten in de Europese Raad.

In uitzonderingsgevallen wordt niet met gekwalificeerde meerderheid besloten, maar is een voorstel bijvoorbeeld alleen aangenomen als alle lidstaten voorstemmen.

Delen

Terug naar boven