r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

POLITICAL AND SECURITY COMMITTEE, Brussel

Justus Lipsius
datum 3 februari 2015 10:00
plaats Brussel, België
adres Wetstraat 175 [kaart]
locatie Justus Lipsius Toon locatie
zaal Room 50.6
organisatie Politiek en Veiligheidscomité (PSC)

Council of the European Union

General Secretariat

Brussels, 2 February 2015

CM 1366/15

COPS

POLMIL

COMMUNICATION

NOTICE OF MEETING AND PROVISIONAL AGENDA

 

Contact:

Tel./Fax:

Mr. Marko Ferbar (marko.ferbar@consilium.europa.eu) Mr. Marco Solaini (marco.solaini@consilium.europa.eu) +32.2-281.9388 +32.2-281.3608

Subject:

POLITICAL AND SECURITY COMMITTEE

Date:

3 February 2015

Time:

10.00

Venue:

COUNCIL

JUSTUS LIPSIUS BUILDING Rue de la Loi 175, 1048 BRUSSELS

DISCUSSION POINTS

 • 1. 
  EU-UN
 • 2. 
  EU-UN Steering Committee
 • 3. 
  Informal FAC Defence Pre-brief
 • 4. 
  EUSRs [Ambassador + 1]
 • 5. 
  FAC conclusions

PROCEDURAL POINTS

 • 6. 
  EUTM Somalia - appointment of Mission Commander
 • 7. 
  EUMAM RCA - Draft ROEAUTH
 • 8. 
  AOB

- * -

The members of the PSC will have an informal meeting with Maj. Gen. Yoav (Poly) Mordechai, Head of the COGAT ("Coordination of Government Activities in the Territories") (16h00, Justus Lipsius building, meeting room 50.6)

- * -

The Members of the PSC will have a working breakfast with Deputy Secretary-General of the United Nations, Mr. Jan Eliasson (09h00, Justus Lipsius building, level 80)

- * -

NB:    Delegates requiring day badges to attend meetings should consult document 14387/1/12

REV 1 on how to obtain them.


Delen

Inhoud

1.

Vergadering Comité van de Raad

2.

Politiek en Veiligheidscomité (PSC)

Dit permanente comité van de Raad (een speciaal soort raadswerkgroep) is samengesteld uit ambassadeurs van de lidstaten en wordt voorgezeten door vertegenwoordigers van de Europese Dienst voor extern optreden. Het Politiek en Veiligheidscomité (PSC) houdt zich bezig met beleidsvoorbereiding en uitvoering op de terreinen van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB) en het Europees Veiligheids- en Defensiebeleid (EVDB). Het takenpakket van de werkgroep bestaat uit het volgen van de internationale situatie op het gebied van de bovengenoemde beleidsterreinen, bijdragen aan de bepaling van het beleid en toezien op de uitvoering van de besluiten van de Raad van de Europese Unie.

Tijdens door de EU uitgevoerde crisisbeheersingsoperaties geeft het PSC, onder verantwoordelijkheid van de Raad, politieke leiding en strategische richting aan de betreffende operatie. Zo kan het comité door de Raad worden gemachtigd om in bepaalde gevallen naar eigen inzicht besluiten te nemen op het gebied van crisisbeheer. Het PSC wordt bij de uitoefening van zijn taken bijgestaan door de politiek-militaire werkgroep, het comité voor de civiele aspecten van crisisbeheersing, het militaire comité en de militaire staf van de EU.

3.

Meer over...

Delen

Terug naar boven