r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Gescheiden werelden?, Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 18 november 2014 19:00
plaats Den Haag
aanwezigen J. (Johan) Visser, K. (Kars) Veling, K. (Kim) Putters, M.A.P. (Mark) Bovens, R.H. (René) Cuperus, P. (Paul) Dekker, W.L. Tiemeijer, T. (Tom-Jan) Meeus, R. (Rens) van Tilburg e.a.
organisatie ProDemos

Een avond over sociaal-culturele scheidslijnen in Nederland

Het rapport Gescheiden werelden? van het SCP en de WRR gaat over de vraag of er in Nederland sprake is van (nieuwe) sociaal-culturele scheidslijnen, en zo ja, hoe die er dan uitzien. Dreigt Nederland te polariseren? Ontstaan er gescheiden werelden tussen bevolkingsgroepen die sterk in smaak, gedrag, houding en mening verschillen? Tekent zich een sociaal-culturele segregatie af? Of valt het wel mee in Nederland? Een breed palet van wetenschappers verkent in deze bundel hoe sterk de huidige sociaal-culturele tegenstellingen zijn, in Nederland, in West-Europa en in de Verenigde Staten. Naar aanleiding van deze bundel organiseren SCP, WRR in samenwerking met ProDemos een publieksbijeenkomst over sociaal-culturele scheidslijnen in Nederland op 18 november.

Eerste discussiethema: ‘Amerikaanse toestanden’?

In de Verenigde Staten is de laatste decennia een sterke maatschappelijke en politieke polarisatie zichtbaar rond een reeks van morele kwesties, zoals bijvoorbeeld abortus, het homohuwelijk, wapenbezit en de doodstraf. Ook in Nederland is een polarisatie zichtbaar rond sociaal-culturele thema’s, zoals open grenzen, immigratie en de Europese eenwording. De vraag is dan ook in hoeverre de Amerikaanse gepolariseerde politiek ons voorland is. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de VS en Nederland in politieke polarisatie?

Tweede discussiethema: scheidslijnen in de nieuwsmedia?

De verschillen in culturele smaak en politieke voorkeur uiten zich ook in mediaconsumptie. Lager opgeleiden lezen vooral De Telegraaf en kijken naar de commerciële omroepen, terwijl hoger opgeleiden vaker De Volkskrant en NRC lezen en naar de publieke omroepen kijken. Hoe zorgen het NOS Journaal en RTL Nieuws ervoor dat zowel lager- als hogeropgeleiden blijven kijken en het niet te moeilijk of te oppervlakkig vinden? In hoeverre ervaren nieuwsmedia het als hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om scheidslijnen niet onnodig uit te vergroten of juist te overstijgen? Zullen de nieuwe plannen voor het omroepbestel de scheidslijnen in mediaconsumptie versterken of verzwakken?

Programma:

19.00 - 19.30 uur: inloop met koffie en thee

19.30 - 19.35 uur: welkom door Kars Veling (directeur Prodemos)

19.35 - 19.45 uur: toelichting op de verkenning door Paul Dekker (sectorhoofd SCP) en Mark Bovens (raadslid WRR)

19.45 - 19.50 uur: aftrap Will Tiemeijer (staflid WRR): Is de Amerikaanse gepolariseerde politiek ons voorland?

19.50 - 20.05 uur: reactie en bijdrage Tom Jan Meeus (NRC Handelsblad, politiek redacteur en oud-correspondent VS)

20.05 - 20.35 uur: discussie met de zaal o.l.v. Kim Putters (directeur SCP)

20.35 - 20.40 uur: aftrap Claes de Vreese (hoogleraar UvA): Ieder zijn eigen mediaconsumptie?

20.40 - 20.50 uur: reactie en bijdrage Marcel Gelauff (hoofdredacteur NOS Nieuws)

20.50 - 21.00 uur: reactie en bijdrage Harm Taselaar (hoofdredacteur RTL Nieuws)

21.00 - 21.30 uur: paneldiscussie o.l.v. Kim Putters (SCP) over het creëren en overstijgen van scheidslijnen in de nieuwsmedia en bij de publieke en commerciële omroepen

21:30 uur: afsluiting

Praktische informatie:

  • Dinsdag 18 november 2014
  • ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat,Hofweg 1h, Den Haag. Klik hier voor de route.
  • 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
  • Toegang is gratis
  • Aanmelden via: aanmelden@prodemos.nl vóór 16 november.

Achtergrondinformatie:

Lees het rapport of koop het op de avond zelf met korting.


Delen

Inhoud

1.

ProDemos

ProDemos informeert burgers over de democratische rechtsstaat en stelt hen in staat om actief aan politieke besluitvorming deel te nemen. Dat gebeurt door overdracht van kennis over de kernwaarden van de Nederlandse rechtsstaat en over de werking van de democratie in al haar aspecten. Dit moet burgers uiteindelijk in staat stellen om actief aan politieke besluitvorming deel te nemen.

ProDemos organiseert debatten, tentoonstellingen, rondleidingen en simulaties voor zowel jongeren als volwassenen. ProDemos is een niet-partijgebonden organisatie. Het kantoor en het bezoekerscentrum zijn gehuisvest aan de Hofweg 1 in Den Haag.

2.

Meer over...

Delen

Terug naar boven