r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Voorzitter Europese Raad Van Rompuy benoemd tot Ridder Grootkruis in de Orde van Oranje-Nassau

Met dank overgenomen van Ministerie van Algemene Zaken (AZ), gepubliceerd op vrijdag 10 oktober 2014.

Minister-president Rutte heeft vrijdag 10 oktober 2014 in de ministerraad bekendgemaakt dat voorzitter van de Europese Raad Van Rompuy door Zijne Majesteit de Koning is benoemd tot Ridder Grootkruis in de Orde van Oranje-Nassau.

Van Rompuy was te gast in de ministerraad omdat hij op 1 december 2014 aftreedt als voorzitter van de Europese Raad. Minister-president Rutte sprak hem kort toe en reikte vervolgens de koninklijke onderscheiding aan hem uit.

Van Rompuy krijgt de onderscheiding omdat hij als voorzitter van de Europese Raad veel heeft betekend voor de Europese Unie en voor Nederland. Ondanks tegengestelde belangen van de lidstaten kon de Europese Raad onder zijn leiding onder andere een doorslaggevende rol spelen om de Eurocrisis succesvol aan te pakken. Hij gaf daarbij ook steeds rekenschap van de binnenlands-politieke situatie in Nederland waarmee hij een positieve bijdrage leverde aan het debat over de Eurocrisis in ons land. Met zijn leiderschapsstijl wist Van Rompuy bovendien een gelijkwaardig speelveld voor alle lidstaten te creëren.

Documenten en publicaties


Delen

Terug naar boven