r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Eurocommissaris voor Migratie, binnenlandse zaken en burgerzaken

Deze functie is nieuw in de Commissie-Juncker. De eurocommissaris is Dimitris Avramopoulos.

Inhoud

1.

Verantwoordelijkheden

Migratie

  • het ontwikkelen van een nieuw Europees immigratiebeleid en het verbeteren van het beleid voor hoogopgeleide migranten
  • het verbeteren van het Europees asielsysteem
  • het verbeteren van de controles aan de buitengrenzen van de Unie
  • het verbeteren van de samenwerking met derde landen bij het terugkeerbeleid

Veiligheid

  • het gericht versterken van de coördinatie in de strijd tegen grensoverschrijdende misdaad en cybercrime
  • het versterken van de gemeenschappelijke elementen in de strijd tegen radicalisering en terrorisme

Burgerschap

  • het beter uitdragen van de activiteiten van de Europese Unie aan de inwoners van de EU

Overig

  • het, in samenwerking met de Hoge Vertegenwoordiger voor het buitenlands- en veiligheidsbeleid, versterken van het partnerschap tussen de EU en Afrika

voor alle onderwerpen geldt dat de eurocommissaris migratie binnenlandse zaken expliciet rekening dient te houden met de fundamentele rechten en waarden van de Unie.

2.

Team binnen de Commissie

Deze eurocommissaris valt onder drie van de projectteams die per beleidsthema in de Commissie zijn ingericht. De werkzaamheden van de eurocommissarissen binnen die teams worden gecoördineerd door één van de vicevoorzitters van de Commissie.

Teams (direct betrokken):

Teams (indirect betrokken):

3.

Gerelateerde diensten

Agentschappen

4.

Meer informatie

 

Terug naar boven