r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Eurocommissaris voor Energie Unie (vicevoorzitter)

Deze functie is nieuw in de Commissie-Juncker en wordt vervuld door één van de vicevoorzitters van de Commissie. De eurocommissaris is Maroš Šefčovič. Per 1 februari 2019 heeft Šefčovič zijn taken overgedragen aan Miguel Arias Cañete.

Inhoud

1.

Verantwoordelijkheden

Energie

  • het borgen van de energiezekerheid in de Europese Unie
  • het ontwikkelen van strategieën, beleid en programma's om de afhankelijkheid van energie uit andere werelddelen te verminderen
  • toezicht houden op de volledige implementatie en verdere ontwikkeling van de interne markt voor energie

Klimaat

  • het bevorderen van duurzame economische groei
  • de Europese Unie een leidende rol laten spelen op het gebied van duurzame energie

Overig

De eurocommissaris stemt de werkzaamheden op al deze terreinen af met één of meer eurocommissarissen die in het projectteam voor de betreffende onderdelen verantwoordelijk zijn, of met de eurocommissaris en voorzitter van een ander projectteam in gevallen waar beleid aan de werkzaamheden van een ander projectteam raakt.

2.

Team binnen de Commissie

Deze eurocommissaris en vicevoorzitter van de Commissie leidt één van de projectteams die per beleidsthema in de Commissie zijn ingericht. De eurocommissarissen binnen het team stemmen hun beleid af met hun vicevoorzitter.

Team "A Resilient Energy Union with a Forward-Looking Climate Change Policy"

Direct betrokken eurocommissarissen:

Incidenteel betrokken eurocommissarissen:

3.

Gerelateerde diensten

Als coördinerend eurocommissaris van het projectteam heeft deze eurocommissaris geen eigen diensten of agentschappen onder zich.

4.

Meer informatie

 

Terug naar boven