r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Eurocommissaris voor Banen, groei, investeringen en concurrentievermogen (vicevoorzitter)

Deze functie is nieuw in de Commissie-Juncker en wordt vervuld door één van de vicevoorzitters van de Commissie. De eurocommissaris is Jyrki Katainen.

Inhoud

1.

Verantwoordelijkheden

Economische groei

  • het implementeren van een voorgenomen investeringspakket van 300 miljard euro aan publiek-private gelden om economische groei te stimuleren
  • het afstemmen van economisch beleid binnen de Europese Unie, met name waar het structurele hervormingen betreft, met oog voor de sociale impact van de hervormingen. Deze taak wordt opgepakt in samenwerking met de eurocommissaris voor de Euro & sociale dialoog
  • het verbeteren van het Europese concurrentievermogen en het aantrekkelijk houden van de EU voor bedrijven

Werkgelegenheid

  • het ondersteunen van programma's en beleid die de jeugdwerkloosheid aanpakken

Overig

  • het mee voorbereiden van de volgende meerjarenbegroting en zorg dragen dat de middelen zo effectief mogelijk worden ingezet om groei, investeringen, werkgelegenheid en het concurrentievermogen te bevorderen

De eurocommissaris stemt de werkzaamheden op al deze terreinen af met één of meer eurocommissarissen die in het projectteam voor de betreffende onderdelen verantwoordelijk zijn, of met de eurocommissaris en voorzitter van een ander projectteam in gevallen waar beleid aan de werkzaamheden van een ander projectteam raakt.

2.

Team binnen de Commissie

Deze eurocommissaris en vicevoorzitter van de Commissie leidt één van de projectteams die per beleidsthema in de Commissie zijn ingericht. De eurocommissarissen binnen het team stemmen hun beleid af met hun vicevoorzitter.

Team "A New Boost for Jobs, Growth and Investment"

Direct betrokken eurocommissarissen:

Incidenteel betrokken eurocommissarissen:

3.

Gerelateerde diensten

Als coördinerend eurocommissaris van het projectteam heeft deze eurocommissaris geen eigen diensten of agentschappen onder zich.

4.

Meer informatie

 

Terug naar boven