r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Eurocommissaris voor Economische en financiële zaken, belastingen en douane

Deze functie is nieuw in de Commissie-Juncker. De eurocommissaris is Pierre Moscovici.

Inhoud

1.

Verantwoordelijkheden

Economische groei

  • het coördineren van het macro-economisch beleid van de lidstaten
  • het begeleiden van het Europees semester op de terreinen macro-economie en overheidsfinanciën, in samenspraak met de verantwoordelijke vicevoorzitters van de Commissie
  • toezicht houden op de kwaliteit van de aangeleverde economische data
  • het ontwikkelen van gerichte initiatieven om economische groei aan te jagen

Eurozone

  • het ontwikkelen van een kader voor het verstrekken van steun aan lidstaten met de euro die in financiële moeilijkheden geraken

Belastingen

  • het harmoniseren van de regels voor BTW
  • het verder ontwikkelen van de financiële transactietaks en een gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor vennootschapsbelasting
  • het ontwikkelen van een agressieve aanpak tegen fraude en belastingontwijking

Douane

  • modernisering van het douanebedrijf

2.

Team binnen de Commissie

Deze eurocommissaris valt onder vijf van de projectteams die per beleidsthema in Commissie zijn ingericht. De werkzaamheden van de eurocommissarissen binnen die teams worden gecoördineerd door één van de vicevoorzitters van de Commissie.

Teams (direct betrokken):

Team (indirect betrokken):

3.

Gerelateerde diensten

4.

Meer informatie

 

Terug naar boven