r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Eurocommissaris voor Digitale interne markt (vicevoorzitter)

Deze functie is nieuw in de Commissie-Juncker en wordt vervuld door één van de vicevoorzitters van de Commissie. De eurocommissaris is Maroš Sefčovič. Hij vervangt tijdelijk Andrus Ansip, die lid is geworden van het Europees Parlement.

Verantwoordelijkheden

Economische groei

  • de verdere ontwikkeling van één gemeenschappelijke online markt stimuleren door zelf en met het team strategieën te formuleren, maar ook door de digitale component in te brengen bij beleid dat de Europese economie moet bevorderen
  • het moderniseren van wetgeving op het terrein van telecommunicatie, copyright en digitale activiteiten
  • het stimuleren van internetactiviteiten in de creative sector

Digitalisering

  • ervoor zorg dragen dat alle burgers in de EU toegang hebben tot een snel en betrouwbaar internet en waar nodig publieke en private investeringen op dat terrein stimuleren
  • de veiligheid van burgers op internet bewaken
  • het stimuleren van digitalisering van het openbaar bestuur

De eurocommissaris stemt de werkzaamheden op al deze terreinen af met één of meer eurocommissarissen die in het projectteam voor de betreffende onderdelen verantwoordelijk zijn, of met de eurocommissaris en voorzitter van een ander projectteam in gevallen waar beleid aan de werkzaamheden van een ander projectteam raakt.

Team binnen de Commissie

Deze eurocommissaris en vicevoorzitter van de Commissie leidt één van de projectteams die per beleidsthema in de Commissie zijn ingericht. De eurocommissarissen binnen het team stemmen hun beleid af met hun vicevoorzitter.

Team "A Connected Digital Single Market"

Direct betrokken eurocommissarissen:

Incidenteel betrokken eurocommissarissen:

Gerelateerde diensten

Als coördinerend eurocommissaris van het projectteam heeft deze eurocommissaris geen eigen diensten of agentschappen onder zich.

Meer informatie

 

Terug naar boven